با پوشش های ، آتش سوزی ، سرقت ، جبران هزینه های پزشکی و فوت و…

بیمه کارآفرین با ارائه طرح جالب و استثنائی بیمه آتش سوزی، خانه شما را در برابر بسیاری از خطرات بیمه می کند.

تعریف خطرات تحت پوشش

الف: آتش سوزی ( در این بیمه نامه آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.

ب: مسئولیت آتش سوزی (ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه)

ج: حوادث خانواده (فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل و سرقت در محل مورد بیمه)

بیمه کارآفرین با ارائه طرح جالب و استثنائی بیمه آتش سوزی، خانه شما را در برابر بسیاری از خطرات بیمه می کند.

تعریف خطرات تحت پوشش

الف: آتش سوزی ( در این بیمه نامه آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.

ب: مسئولیت آتش سوزی (ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه)

ج: حوادث خانواده (فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل و سرقت در محل مورد بیمه)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۴۲۵۶۳۱۴۳ امور مشتریان و توسعه بازار به شماره تماس بگیرید.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

طرح تدبیر

شرایط عمومی و اختصاصی

در طرح تدبیر کارآفرین به منظور جبران خسارت احتمالی وارده در اثر وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه، زلزله، سیل و سرقت با شکست حرز پیش بینی شده است که بیمه گذار می تواند متناسب با ارزش دارایی های خود یکی از آنها را انتخاب نماید. در این طرح با در نظر گرفتن حداقل حق بیمه علاوه بر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و سیل و سرقت اثاثیه منزل بیمه گذار از مزایای بیمه حوادث ناشی از آتش سوزی برای خود و اعضای خانواده بهره مند شده و همچنین خسارت وارده به همسایگان و هزینه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.

مراحل صدور

با تکمیل فرم پیشنهاد و وارد نمودن اطلاعات و ثبت آن بصورت آن لاین نسبت به خرید بیمه نامه اقدام می نمایید.

فرم پیشنهاد بیمه

فرم پیشنهاد

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام و نشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گر را در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

مدارک اعلام خسارت

اعلام حادثه

شماره بیمه نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت (هزینه پزشکی) و نقص عضو

 1. گزارش حادثه (ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)
 2. مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کارت ملی و شناسنامه)
 3. گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
 4. تمامی گزارشات پزشکی قانونی (در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی)
 5. تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی
 6. گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
 7. رونوشت بیمه نامه، و ضمائم آن (تمامی صفحات پشت و رو)
 8. مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن
 9. در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

مدارک لازم در صورت فوت

 1. گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)
 2. مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
 3. فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی
 4. فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن
 5. فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت
 6. فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی
 7. فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی
 8. فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه (در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا)
 9. فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر)
 10. تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی
 11. برگه ماموریت متوفی (در صورت فوت به هنگام ماموریت)
 12. رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو
 13. در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی از شهر بیمه

پس از بررسی مزایای بیمه آتش سوزی ، به مرحله مهم انتخاب و خرید این بیمه‌ می‌پردازیم.

در این روش شما‌ می‌توانید در کمترین زمان ممکن و بدون صرف انرژی و هزینه اضافه، بیمه آتش سوزی را خریداری کنید.همواره می توانید فرم زیر را پر نمایید ، کارشناسان شهر بیمه در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

شهر بیمه این امکان را به شما‌ می‌دهد که قبل از خرید بیمه، قیمت و شرایط بیمه‌نامه را در شرکت‌‌های مختلف مقایسه کنید و پس از دریافت مشاوره از متخصصان شهر ، بهترین بیمه آتش سوزی را انتخاب کنید.

فرم وجود ندارد!!

فرم ساز آسان