دبیر انجمن صنفی شرکت های نمایندگی بیمه ایران :

حداقل تعهد مالی اجباری در هر حادثه مبلغ ۲۰میلیون تومان

متناسب با نرخ دیه ارزش خودروی متعارف نیز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین میگردد که در زمان خسارت ، متناسب با ارزش خودروی متعارف و خودرو زیان دیده بررسی و پرداخت میگردد که در اینجا داشتن بیمه بدنه علی الخصوص برای خودروهای گران قیمت ضروری به نظر می رسد.

دبیر انجمن صنفی  شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران اعلام کرد : ” در سال ۱۴۰۱ نرخ دیه با افزایش از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و از ابتدای سال نیز لازم الاجراء می باشد که به این ترتیب نرخ دیه برای سال ۱۴۰۱در ماههای غیرحرام ۶۰۰میلیون تومان و برای ماههای حرام نیز ۸۰۰میلیون تومان تعیین گردیده است.”

سعید وصال ،  دبیر انجمن صنفی  شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران گفت : ”  بنا به افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۱، متناسب با آن نرخ حق بیمه های شخص ثالث نیز افزایش یافته ، که از اول فروردین ماه ۱۴۰۱در بیمه نامه های صادره اعمال میگردد  و در تعهدات جدید حداقل تعهد مالی اجباری در هر حادثه مبلغ ۲۰میلیون تومان می باشد.”

 به گفته دبیر انجمن صنفی بیمه ایران ، متناسب با نرخ دیه ارزش خودروی متعارف نیز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین میگردد که در زمان خسارت ، متناسب با ارزش خودروی متعارف و خودرو زیان دیده بررسی و پرداخت میگردد که در اینجا  داشتن بیمه بدنه علی الخصوص برای خودروهای گران قیمت ضروری به نظر می رسد.

سعید وصال گفت : بنا به افزایش دیه دیگر نیازی به صدور الحاقیه افزایش دیه برای بیمه های شخص ثالث نیست ولی صاحبان مشاغل که دارای بیمه های مسئولیت هستند باید درخواست صدور الحاقیه افزایش دیه بدهند.