یادگار دیرین میهن مان اندک اندک از راه می رسد;

و چه خوش است شمیم دلنوازش. در این طراوت بی نظیر،

پیام دلکش تازه شدن را غنیمت می شماریم و تهنیت گوی آمدن بهار می شویم

سال نو دیگر بار از راه می‌رسد و نویدبخش طراوت و شادابی سرزمین پاکمان ایران خواهد شد ،

بسیار خوشحالیم که امسال هم توفیق خدمت‌گزاری به بیمه‌گذاران و همشهریان ارجمند کارگزاری شهر بیمه را داشتیم شهد ایام ، با افق های روشن میهن سربلندمان به کامتان باد. سال نو مبارک ،

ارادتمند شما ، مسعود یوسفی