بیمه حوادث

معرفی کامل بیمه حوادث و پوشش های آن

 •  

ما در زندگی ممکن است بارها شاهد حوادث مختلفی باشیم و اما می توانیم با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب در زمان بروز حوادث و آسیب ها آن ها رو مدیریت نماییم. هر کدام از ما دارای علایق و مهارت ها و فنون کاری هستیم و در این رابطه نیز در مواجهه با خطراتی قرار داریم ، بعضی از مشاعل کم ریسک و کم خطر و برخی مشاغل نیز بر عکس پر خطر می باشند ، بیمه نامه حوادث یکی از مواردی است که می تواند ریسک های اتفاقات زندگی ما را کم نماید.

ما در این مقاله از سایت شهر بیمه به صورت کامل بیمه حوادث ، و بیمه حوادث انفرادی را توضیح خواهیم داد. پس در ادامه همراه ما باشید.

 

بیمه نامه حوادث انفرادی چیست؟

یکی از شاخه های بیمه های اشخاص بیمه حوادث می باشد که این بیمه به دو دسته ، بیمه های حوادث انفرادی و بیمه حوادث گروهی تقسیم می شود ، و شخص را در 24 ساعت شبانه روز در برابر انواع و اقسام حوادث بیمه می کند .

همان طور که می دانید بیمه حوادث انفرادی دارای 3 پوشش اصلی و همچنین 3 پوشش فرعی می باشد .

پوشش های اصلی این بیمه نامه شامل ، فوت ، نقص عضو و همچنین پوشش از کارافتادگی دایم می باشد . پوشش های فرعی بیمه حوادث نیز شامل ، هزینه های پزشکی ، غرامت روزانه عمومی و همچنن غرامت روزانه بستری را تحت پوشش خود قرار می دهد . در صورتی که بیمه گذار بر اثر حادثه ای فوت نماید ، تمام سرمایه ای که در بیمه درج شده است به وارث ها پرداخت می گردد. و همچنین در صورتی که شخص دچار نقض عضو بشود و باتوجه به تشخیص کلی و یا این که از کارافتادگی جزیی می باشد ، مبلغی به بیمه شده پرداخت می گردد.

 

حوادث ناشی از کار چیست و شامل چه موارد می باشد؟

یکی از حوادثی که زیاد اتفاق می افتد ، حوادثی است که در محل کار برای اشخاص اتفاق می افتد ، هر حادثه و اتفاقی که در زمان انجام کار رخ بدهد و منجر به صدمه بشود ، حوادث ناشی از کار گفته می شود ، این حادثه ها ممکن است مرگبار و یا غیر مرگبار باشد که به شرح زیر می باشد :

 

 1. غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید
 2. دفاع مشروع بیمه شده
 3.  ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
 4. اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

پوشش‌‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی شامل چه مواردی می باشد ؟

پوشش های اصلی در بیمه حوادث شامل ، پرداخت غرامت های فوت ، نقص عضو و همچنین از کارافتادگی می باشد . در تعریف بیمه حوادث ، از کارافتادگی نیز به 2 دسته دایم، کامل و همچنین موقت و یا جزیی تقسیم می گردد. میزان غرامتی که بابت از کارافتادگی دایم و کامل پرداخت می شود برابر با سرمایه فوت درج شده در بیمه حوادث می باشد . اما میزان غرامت پرداخت شده شرکت بیمه برای پوشش از کارافتادگی موقت و جزیی بستگی به آسیب و خسارت های بیمه شده مبلغ متفاوتی می باشد.

همان طور که می دانید همه بیمه های حوادث انفرادی غرامت های اصلی را تحت پوشش خود قرار می دهند ، این پوشش ها به شرح زیر می باشد :

غرامت فوت بیمه حوادث : اگر حادثه ای منجر به فوت بیمه شده تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی گردد ، بیمه گر سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه شده پرداخت می کند .

 

سرمایه فوت و نقص عضو بیمه حوادث: 

در زمان ثبت بیمه نامه ، بیمه گذار مبلغی را تحت عنوان سرمایه فوت برای خود تعیین می نماید . در هر شرکت بیمه با توجه به توانایی های خود سقف پوشش سرمایه فوتی در نظر گرفته می شود ، و مبلغ سرمایه فوت همواره اصلی ترین عامل در میزان حق بیمه حوادث انفرادی می باشد.

 

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) بیمه حوادث :

یکی دیگر از پوشش های در نظر گرفته شده در بیمه حوادث ، پوشش غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم ( جزیی یا کلی ) می باشد ، اگر در حادثه ای سبب قطع ، تغییر شکل و همچنین ناتوانی عضوی از اعضای بدن بیمه شده شود ، در این شرایط ، بیمه گر بر طبق پوشش های بیمه حوادث ، سرمایه فوت و یا نقص عضو را به بیمه شده پرداخت می کند ، ذ

 

نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی چیست ؟

مواردی که زیر قید شده است تحت پوشش بیمه حوادث در بخش نقص عضو و از کارافتادگی دایم و کامل می باشد :

 

 • نابینایی کامل و دائم از دو چشم
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • قطع دو پا، حداقل از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل
 • از دست دادن هر دو پنچه پا
 • از کار افتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ
 • برداشت فک پایین
 • قطع کامل نخاع
 •  
 •  

نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی در بیمه حوادث چیست ؟

مورد هایی که در این دسته تحت پوشش قرار می گردد و جز پوشش از کارافتادگی و یا نقص عضو جزیی محسوب می گردد به شرح زیر می باشد :

 •  از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن(لالی) اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان۸۰%
 • قطع یک دست از بازو یا از کار افتادگی دائم و کامل ۷۰%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق ۶۰%
 • فقدان دندانها حداکثر ۲۸%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد۶۰%
 •  قطع یک دست از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل ۵۵%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست۵۰%
 • قطع یک پا از مفصل ران یا از کارافتادگی دائم ۷۰%
 • نابینا شدن یک چشم۵۰%
 • از دست دادن حس بویائی ۱۵%
 •  قطع یک پا از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل  ۵۵%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا۳۰%
 • یک کلیه ۳۰%
 • از دست دادن شنوائی یک گوش ۳۵%
 • از دست دادن لاله گوش۱۰%
 • طحال ۷%
 • بیضه ۵%
 • از دست دادن حس چشائی ۱۵%
 • غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداکثر۴۰% سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.
 •  

پوشش‌‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی در بیمه حوادث چیست ؟

در بیمه های حوادث خرید یک سری پوشش به صورت اختیاری می باشد و انتخاب این پوشش ها بر عهده شخص بیمه گذار می باشد ، شخص با انتخاب این پوشش ها باید حق بیمه بیشتری نیز پرداخت نماید ، پوشش ها به شرح زیر می باشد :

پوشش هزینه‌‌های پزشکی ناشی از حادثه:

یکی از پوشش های بی نظیر در بیمه های حوادث انفرادی پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه می باشد ، که در زمان بروز حادثه ، شرکت بیمه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را تا سقف مقرر در بیمه نامه صادر پرداخت می کندد ، هزینه های پزشکی معمولا ده الی بیست درصد سرمایه فوت بیمه نامه می باشد .

 

پوشش غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه: 

در صورتی که حادثه و یا از کارافتادگی موقت باشد ، در صورت خرید این پوشش بیمه گر وظیفه دارد ، پرداخت غرامت بابت از کارافتادگی بیمه گذار را تعهد نماید. مبلغ این پوشش حداکثر برابر می باشد با 12 ده هزارم از سرمایه فوت و نقص عضوی که بیمه شده تحت پوشش می باشد .

پوشش غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی:

اگر بیمه شده در بیمه حوادث ، دچار حادثه ای شود که منجر به بستری در مراکز درمانی شود ، می تواند به وسیله این پوشش از شرکت بیمه غرامت دریافت کند ، این مبلغ غرامت حداکثر تا 24 ده هزارم سرمایه فوت و نقص عضو می باشد

 

 

شرایط و دسته‌‌ بندی مشاغل و حق بیمه پرداختی در بیمه حوادث انفرادی به شرح زیر می باشد :

حق بیمه پرداختی همواره به شرایط بیمه نامه ، شغل بیمه شده و همچنین سلامت آن شخص بستگی دارد ، در بیمه شغل ها به پنج گروه تقسیم می گردد . بر اساس این گروه بندی مشاغل به شغل های کم ریسک و پر ریسک تقسیم بندی می شود که به شرح زیر می باشد :

 

طبقه اول: در این طبقه از مشاغل معمولا کم ترین میزان خطر را دارند. به نوعی می شود گفت که در این مشاغل خطر مهم و خاصی آن ها را تهدید نمی کند ، و برای انجام شغل نیازی به کار با ماشین‌ های صنعتی و همچنین نیروی بدنی نخواهند داشت . مشاغلی مثل : کارمند های ادارات، دبیران، معلمان و… در این دسته قرار می‌گیرند.

طبقه دوم: در این طبقه میزان خطر ها بسیار کم می باشد و افراد هم شغل فکری انجام می‌‌دهند هم کار های فیزیکی. مشاغلی مثل : تعمیرکاری وسایل الکتریکی، دندان‌پزشکی، بازاریابی فروش و… در این طبقه مشاغل قرار می‌گیرند.

طبقه سوم: در این طبقه از مشاغل افراد متخصص یا نیمه متخصصی قرار می گیرند که با ماشین های صنعتی کار می‌‌کنند. این افراد به صورت روزانه با خطرات ناشی از کار مواجه می گردند. رانندگان وسایل نقلیه سبک مانند تاکسی‌ها، کشاورزان، کارگران ساختمان و… در این دسته می باشند.

طبقه چهارم: در این طبقه از دسته بندی دو خطر افراد را تهدید می نماید. اولین احتمالِ خطر، نداشتن مهارت کافی در شغلی‌‌ می باشد که به آن شخص داده می‌شود. دومین احتمال نیز ، به خطر ناشی از کار با ماشین های صنعتی سنگین می باشد . رفتگری و پاک بانی، آتش‌نشانی، پیک موتوری و… در این گروه از مشاغل قرار گرفته اند.

طبقه پنجم: این طبقه مشاغل همواره بیشترین میزان خطر ها را دارند. به این علت که اینکه اشخاص شاغل به طور مستقیم با مواد منفجره و یا مواد خورنده مانند اسیدها سر و کار دارند . اگر شغل شما در این طبقه می باشد پیشنهاد می گردد که حتما این بیمه را تهیه نمایید.

خرید بیمه حوادث انفرادی

کارگزاری شهر بیمه همواره بهترین خدمات بیمه ای را برای شما عزیزان ارایه می دهد .شما می توانید جهت دریافت مشاوره رایگان و یا خرید بیمه حوادث فرم زیر را پر کنید . کارشناسان شهر بیمه در اولین فرصت با شما تماس گرفته و راهنمایی های لازم را در اختیار شما قرار می دهند .

[EMS_Form_Builder id=1]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *