شرکت بیمه دانا یکی از برزگترین شرکت های بیمه ای کشور در حالی سال ۱۴۰۱ را با شناسایی سود خالص قابل توجه ۶ هزار میلیارد تومانی پشت سر گذاشت که در سال ۱۴۰۰ زیان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی ساخته بود و به این ترتیب سود انباشته شرکت به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

با احتساب سرمایه ۱٫۹۴۶ میلیارد تومانی سود محقق شده شرکت بیمه دانا به ازای هر سهم در این دوره به ۳٫۱۰۶ ریال رسید.

با بررسی بیشتر از شرکت بیمه دانا و صورت سود و زیان حاکی از افزایش بیش از ۱۸۰ درصدی حق بیمه خالص و رشد بیش از ۱۷۰ درصدی درامدهای بیمه ای در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن می باشد.

نسبت خسارت بیمه دانا در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۲۸ درصد بود و با بهبود عملکرد شاهد کاهش قابل توجه نسبت مذکور به ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۱ بودیم.

این شرکت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حق بیمه های صادر شده در سال ۱۴۰۱ شناسایی کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

گفتنی است مبلغ سرمایه گذاری ها ۴٫۳۶۷ میلیارد تومان اعلام شده و سودی حدود ۵۱۷ میلیارد تومان از این محل شناسایی گردید.

همچنین قرارداد بزرگ فرهنگیان کل کشور با شرکت بیمه دانا برای دومین سال متوالی تمدید گردید و نیز شرکت بیمه دانا در طی چند روز گذشته قرارداد بزرگی با شرکت مخابرات ایران نیز منعقد نموده است.

آماده سازی فرم
لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان