مشهد،چهارراه مجد مجتمع ضامن آهو طبقه منفی 1 واحد 10

09154445156 – 05137238666

نمودار پیشرفت

بی شمار رنگ بندی
[progress_bar title=”طراحی گرافیک” percent=”60″][progress_bar title=”طراحی وب ” percent=”90″][progress_bar title=”شناسایی بازار” percent=”100″][progress_bar title=”استراتژی راهبردی” percent=”75″]
[progress_bar title=”طراحی گرافیک” percent=”60″ active_background_color=”#9ae40a” active_border_color=”#93cd23″][progress_bar title=”طراحی و توسعه وب” percent=”90″ active_background_color=”#9ae40a” active_border_color=”#93cd23″][progress_bar title=”شناسایی بازار” percent=”100″ active_background_color=”#9ae40a” active_border_color=”#93cd23″][progress_bar title=”استراتژی راهبردی” percent=”75″ active_background_color=”#9ae40a” active_border_color=”#93cd23″]

نوارهای پیشرفت

فونت های آیکونی
اعضای جدید
[progress_bar_icon type=”normal” icon=”fa-male” size=”medium” icons_number=”9″ active_number=”5″ custom_size=”40″]
تعداد خودروهای سازمانی
[progress_bar_icon type=”normal” icon=”fa-truck” size=”medium” icons_number=”9″ active_number=”3″ custom_size=”40″]
ایده های ناب
[progress_bar_icon type=”normal” icon=”fa-lightbulb-o” size=”medium” icons_number=”9″ active_number=”7″ custom_size=”40″]
پروازهای هواپیمایی
[progress_bar_icon type=”normal” icon=”fa-plane” size=”medium” icons_number=”40″ active_number=”28″ custom_size=”40″ background_active_color=”#dac893″]

نمودار دایره ای

به راحتی نمودار بسازید
[pie_chart title_tag=”h4″ percent=”88″ title=”طراحی گرافیک” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]
[pie_chart title_tag=”h4″ percent=”76″ title=”Identity” text=”لورم اسپم adipiscing”]
[pie_chart title_tag=”h4″ percent=”68″ title=”استراتژی راهبردی” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]
[pie_chart title_tag=”h4″ percent=”90″ title=”طراحی سایت” text=”نوشته تست برای تست”]
[pie_chart_with_icon title_tag=”h4″ icon=”fa-eye” icon_size=”fa-3x” percent=”90″ title=”Web Design” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]
[pie_chart_with_icon title_tag=”h4″ icon=”fa-wrench” icon_size=”fa-3x” percent=”88″ title=”Graphic Design” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]
[pie_chart_with_icon title_tag=”h4″ icon=”fa-globe” icon_size=”fa-3x” percent=”76″ title=”Identity” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]
[pie_chart_with_icon title_tag=”h4″ icon=”fa-bullseye” icon_size=”fa-3x” percent=”93″ title=”Development” text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing”]

شمارشگرها

اینفوگراف
[counter type=”zero” box=”yes” position=”center” separator=”yes” box_border_color=”#e8e8e8″ digit=”514″ text=”از صفرتا صد”]
[counter type=”zero” box=”yes” position=”center” separator=”yes” digit=”8652″ text=”Count from zero to desired number”]
[counter type=”zero” box=”yes” position=”center” separator=”yes” digit=”322″ text=”Count from zero to desired number”]
[counter type=”zero” box=”yes” position=”center” separator=”yes” box_border_color=”#e8e8e8″ digit=”465″ text=”Count from zero to desired number”]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”6832″ text=”Lines of code” font_color=”#777777″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”683″ text=”Cups of coffee” font_color=”#777777″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”53″ text=”Finished projects” font_color=”#777777″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”4921″ text=”Custom counters” font_color=”#777777″]

شمارشگر اتفاقی

اینفوگراف
[counter type=”random” box=”yes” position=”center” separator=”yes” box_border_color=”#e8e8e8″ digit=”462″ text=”شمارشگر بی نظیر”]
[counter type=”random” box=”yes” position=”center” separator=”yes” digit=”378″ text=”شمارشگر بی نظیر”]
[counter type=”random” box=”yes” position=”center” separator=”yes” digit=”98″ text=”شمارشگر جالب”]
[counter type=”random” box=”yes” position=”center” separator=”yes” box_border_color=”#e8e8e8″ digit=”743″ text=”Count to desired number”]
[counter type=”random” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”3572″ text=”Lines of code” font_color=”#777777″]
[counter type=”random” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”468″ text=”Cups of coffee” font_color=”#777777″]
[counter type=”random” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”86″ text=”Finished projects” font_color=”#777777″]
[counter type=”random” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”945″ text=”Custom counters” font_color=”#777777″]

نمودار پیشرفت عمودی

بی نهایت رنگ بندی
[progress_bar_vertical title=”طراحی سایت” percent=”95″]
[progress_bar_vertical title=”توسعه” percent=”72″]
[progress_bar_vertical title=”Identity” percent=”45″]
[progress_bar_vertical title=”فرآیند” percent=”15″]
[progress_bar_vertical title=”طراحی” percent=”68″]
[progress_bar_vertical title=”Qode Themes” percent=”100″]

 

نمودار دایره ای

واکنشگرا
[pie_chart2 width=”200″ height=”200″]45,#00aeef,Legend One; 75,#4cc6f4,Legend Two; 60,#99dff9,Legend Three[/pie_chart2]
[pie_chart2 width=”200″ height=”200″]25,#00aeef,Legend One; 10,#4cc6f4,Legend Two; 80,#99dff9,Legend Three[/pie_chart2]

نمودار اکسلی

اینفوگراف
[pie_chart3 width=”200″ height=”200″]55,#00aeef,Legend One; 25,#4cc6f4,Legend Two; 80,#99dff9,Legend Three[/pie_chart3]
[pie_chart3 width=”200″ height=”200″]10,#00aeef,Legend One; 10,#4cc6f4,Legend Two; 80,#99dff9,Legend Three[/pie_chart3]

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.