شهربیمه : قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین

شد.

به گزارش شهر بیمه، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

بنابر این گزارش نرخ دیه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن با افزایش ۲۵ درصد مواجه بوده

است.

براساس قانون، نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزوده و مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

دیه چیست و در چه شرایطی دیه تصادف به فرد تعلق می‌گیرد؟

برابری دیه مرد و دیه زن در سال ۱۴۰۱

یکی از مهم‌ترین قوانین اسلامی حفظ حقوق افراد و دفاع از حق آن‌ها در برابر ضررهای مالی و جسمانی است. هیچ چیز مهم‌تر از سلامت جسم و بدن انسان نیست. بنابراین اگر سلامت انسان به صورت عامدانه یا غیر عمد در تصادفات ضربه ببیند، راننده موظف است دیه ضرر جانی را به‌طور کامل به فرد شاکی پرداخت کند.

همانطور که می‌دانید در اسلام دیه زن کمتر از دیه مرد است. اما طبق قوانین جدید قوه قضاییه دیه مرد و زن کاملا یکسان خواهد بود و اگر زنی در تصادف جان خود را از دست دهد مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در ماه‌های عادی و هشتصد میلیون تومان در ماه حرام به خانواده او تعلق می‌گیرد. قوانین جدید قوه قضایه کاملا به نفع طرف شاکی پرونده خوهد بود بنابراین پیشنهاد می‌کنیم پیش از پرداخت جریمه یا عوارض خودرو ابتدا تاریخ بیمه شخص ثالث خود را بررسی کنید.