مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

 

 

استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏آذربایجان شرقی‏‏میانه‏شعبه میانهمحمد نادریخ امام خميني  روبروی پارک انقلاب۰۴۱-۵۲۲۳۲۷۹۵،۵۲۲۳۸۳۹۶sh-miyaneh@bimehasia.ir۵۲۲۳۸۹۳۴
‏آذربایجان شرقی‏‏مرند‏شعبه مرندمحرم ابوالحسن زادهخ طالقانی نرسيده به چهارراه رفیع آباد۰۴۱-۴۲۲۴۶۸۸۲،۴۲۲۴۶۸۸۰-۳sh-marand@bimehasia.ir۴۲۲۴۶۸۷۸
‏آذربایجان شرقی‏‏مراغه‏شعبه مراغهمحمد علی مولائیابتدای خ پاسداران جنب بانک کشاورزی۰۴۱-۳۷۲۴۸۲۱۲،۳۷۲۴۱۸۰۴,۳۷۲۳۰۰۷۲-۳,۳۷۲۴۸۲۱۲sh-maragheh@bimehasia.ir۳۷۲۴۱۸۰۲
‏آذربایجان شرقی‏‏تبریز‏شعبه شریعتی تبریزفرهاد گنج دوستراه آهن بلوار ملت روبروی گمرک تبریز۰۴۱-۳۴۴۶۹۹۸۶،۳۴۴۶۹۹۸۶-۳۴۴۵۸۸۴۴sh-tabriz-shariati@bimehasia.ir۳۴۴۵۸۸۴۴
‏آذربایجان غربی‏‏خوی‏شعبه خویمحرم موسالوبلوارمطهري روبروي‌نمايندگي‌مزدا۰۴۴-۳۶۴۵۱۰۰۲،۳۶۴۵۱۰۰۳-۴sh-KHOIE@BIMEHASIA.IR۳۶۴۵۱۰۰۱
‏آذربایجان غربی‏‏میاندوآب‏شعبه میاندوآبرضا بهروزیبلوارانقلاب روبروي‌تأمين‌ اجتماعي۰۴۴-۴۵۲۶۰۹۹۵،۴۵۲۲۷۵۳۲-۳sh-miandoab@bimehasia.ir۴۵۲۲۸۰۸۵
‏آذربایجان غربی‏‏ارومیه‏اداره خسارت ( ارومیه )خ شهید رجائی نرسیده به میدان دخانیات جنب بانک تجارت۲۲۲۳۵۲۹، ۲۲۳۸۴۵۸
‏آذربایجان غربی‏‏مهاباد‏ از ‏آذربایجان غربی‏شعبه مهابادبلوار شهريكندي روبروی پمپ بنزین۰۴۴-۴۲۳۴۲۷۲۷،۴۲۳۳۴۳۶۶،۴۲۳۴۲۷۲۶SH-MAHABAD@BIMEHASIA.IR۴۲۳۳۱۵۴۳
‏اردبیل‏‏پارس آباد‏شعبه پارس آباد اردبیلسیاوش عبادی فرد آذرخیابان کمر بندی   جنب نمایندگی سایپا  اول خیابان شهید قلی زاده۰۴۵-۳۲۷۹۲۵۶۰،۳۲۷۹۲۵۶۰۳۲۷۹۲۵۶۱
‏اردبیل‏‏اردبیل‏مدیریت استان اردبیل-شعبه مرکزیمحمد رضا غنی زاده زارعخ امام خمینی   مابین ایستگاه سرعین و میدان شریعتی  روبروی اداره غله۰۴۵-۳۳۲۳۵۹۹۶، ۳۳۲۵۳۵۶۳، ۳۳۲۳۵۹۵۹،۳۳۲۳۳۰۵۰- ۲sh-ardebil@bimehasia.ir۳۳۲۳۹۲۶۶
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏اصفهان‏شهرضاشعبه شهرضامحمدرضا جریده داربلوار مطهري   جنب قرض الحسنه انصارالمجاهین  پلاک ۸۶۳۰۳۱-۵۳۲۴۲۰۸۱،۵۳۲۴۲۰۸۰

،۵۳۲۲۸۴۶۷،۵۳۲۲۱۷۷۷

sh-shahreza@bimehasia.ir۵۳۲۲۰۵۳۰
‏اصفهان‏‏کاشان‏شعبه کاشانمهدی کمالیخ شهید رجائی خ میرعماد۰۳۱-۵۵۴۵۸۸۸۳،۵۵۴۵۸۸۸۲

،۵۵۴۴۴۴۸۳

sh-kashan@bimehasia.ir۵۵۴۴۴۴۸۲
‏اصفهان‏اصفهانشعبه امام خمینی اصفهانخ امام خميني بعد از سه راه عاشق آباد   نبش خ بسیج۰۳۱-۳۳۲۴۴۱۲۰،۳۳۲۴۰۵۱۶

،۳۳۲۴۳۱۲۸

sh-emam-esfahan@bimehasia.ir۳۲۴۳۰۹۴
البرز‏کرج‏شعبه گلشهر۴۵ متری گلشهر  گلزار شرقی روبروی اداره ثبت احوال۰۲۶-۳۴۶۰۷۹۹۷،۳۴۶۰۸۱۳۱-۳sh-karaj-khesarat@bimehasia.irداخلی ۹
البرز‏هشتگرد‏شعبه هشتگرد کرجقدرت اله نقویبعد از میدان صنعت  پشت دادگستری   خ شهید صدوقی-پ ۸ شمالی۰۲۶-۴۴۲۳۹۴۸۱،۴۴۲۳۹۴۸۲-۳sh-hashtgerd@bimehasia.ir۴۴۲۳۹۴۸۴
‏ایلام‏‏ایلام‏مدیریت استان ایلام – شعبه مرکزیفرزاد اسماعیل پوربلوار شهيد بهشتي  جنب ساختمان شرکت نفت۰۸۴-۳۲۲۳۸۴۳۰،۳۲۲۳۵۰۹۹،۳۲۲۲۳۸۴۳۰

،۳۲۲۲۷۶۶۲،۳۲۲۲۲۷۱۳۱

sh-eilam@bimehasia.ir۳۲۲۲۷۱۳۰
‏بوشهر‏‏بوشهر‏مدیریت استان بوشهر- شعبه مرکزیغلامرضا ارجیخ‌امام‌خميني   پل پور درویش  روبروی بانک صادرات۰۷۷-۳۳۳۳۱۰۹۰،۳۳۳۳۱۰۹۱,۳۳۳۲۱۶۳۵,۳۳۳۴۱۵۸۴-۵sh-boushehr@bimehasia.ir۳۳۳۲۸۳۰۷
‏تهرانتهرانشعبه خاقانی تهرانتیمور پرهام۰۲۱-۷۷۹۲۹۱۱۴،۷۷۹۲۹۱۱۴،۷۷۹۵۹۱۸۱۷۷۹۰۹۰۲۵
‏تهران‏شهریار‏سرپرست شعبه لشگریسعید رفیع زادهضلع جنوبی کیلومتر۱۶جاده مخصوص(شهیدلشگری) روبروی سایپا جنب شرکت مسعود مارک۴۴۱۸۶۷۱۲-۱۴-۱۶-۱۸
‏تهرانتهراناداره خسارت مالی شمال تهران اتومبیلرضا شیریمیدان آرژانتین پارکینگ بیهقی۸۸۵۳۴۴۵۷-۹
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏تهرانتهرانشعبه مرکزی تهرانخیابان آیت اله طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی   ۲۹۹۸۸۸۰۰۰۹۵۰-۶۰info@bimehasia.ir
‏چهارمحال بختیاری‏‏شهرکرد‏مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکردحسن قائد امینی هارونیبلوارشريعتي   نبش کوچه ۲۵  پلاک ۱۳۰۳۸-۳۳۳۴۱۴۰۰،۳۳۳۳۵۶۶،۳۳۳۴۱۴۰۱

،۳۳۳۳۱۲۲۱،۳۳۳۳۷۰۹۰

sh-shahre-kord@bimehasia.ir۳۳۳۳۴۴۵۱
خراسان جنوبیبیرجندمدیریت استان خراسان جنوبی- شعبه مرکزی بیرجندحسین کیوانیخ‌آيت‌ا۰‌طالقاني  شماره۱۵۵۰۵۶-۳۲۲۱۲۶۶۹ 

،۳۲۲۲۳۵۲۵،۳۲۲۱۲۶۶۸

sh-birjand@bimehasia.ir۳۲۲۲۴۱۳۷
‏خراسان رضوی‏‏مشهد‏اداره خسارت مشهدرضا شهر خیابان فرخی ۱۸۷۹۵۱۶۶، ۸۷۸۵۶۴۴، ۸۵۹۷۱۱۳-۶
‏خراسان رضوی‏سبزوارشعبه سبزوارکاظم قویدلخ‌اسدآبادي نبش‌كوچه‌بستان۰۵۱-۴۴۲۳۶۵۹۰،۴۴۲۳۶۵۹۲،۴۴۲۲۲۸۱۲sh-sabzevar@bimehasia.ir۴۴۲۳۶۵۹۱
‏خراسان رضوی‏‏تربت حیدریه‏شعبه تربت حیدریهمهدی سلطانیخ فردوسي شمالي۰۵۱-۵۲۲۳۹۹۲۸،۵۲۲۲۸۸۰۴،۵۲۲۲۸۶۷۷،۵۲۲۴۰۰۳۹،۵۲۲۴۰۱۳۹sh-torbat-heidarieh@bimehasia.ir۵۲۲۲۶۰۳۹
‏خراسان رضوی‏‏مشهد‏مدیریت استان خراسان رضوی- شعبه مرکزی مشهدحسن اکبری خضریخ چمران چهارراه گلستان۰۵۱-۳۸۵۱۷۷۰۸،۳۸۵۱۴۴۰۴،۳۸۵۱۴۴۰۶،۳۸۵۲۹۶۴۰sh-mashhad@bimehasia.ir۳۸۵۹۷۱۱۴-۳۸۵۱۰۶۰۱
‏خراسان رضوی‏‏نیشابور‏شعبه نیشابورعلی بلوچیخ ۱۵ خرداد (دارايي)۰۵۱-۴۲۲۱۹۳۳۰،۴۲۲۵۱۲۶۰،۴۲۲۴۰۱۳۰،۴۲۲۲۰۲۷۰،۴۲۲۲۵۳۶۰،۴۲۲۴۸۹۱۱

،۴۲۲۲۵۱۲۶۰،۴۲۲۴۸۹۱۰،۴۲۲۲۹۱۳۱

sh-neyshabor@bimehasia.ir۴۲۲۴۰۱۲۰
‏خراسان رضوی‏‏قوچان‏شعبه قوچانقاسم مشتاقیخ امام زمان (عج)۰۵۱-۴۷۲۲۲۸۸۷،۴۷۲۳۲۸۸۷،۴۷۲۴۴۳۱۵،۴۷۲۴۶۱۰۱sh-ghochan@bimehasia.ir۴۷۲۲۳۵۱۹
‏خراسان شمالی‏‏بجنورد‏مدیریت استان خراسان شمالی – شعبه مرکزی بجنوردخ امام خميني غربي   نرسیده به میدان فردوسی۰۵۸-۳۲۲۲۷۱۱۴،۳۲۲۴۷۱۷۳،۳۲۲۲۷۱۱۲،۳۲۲۲۷۱۱۳،۳۲۲۳۳۸۵۳sh-bojnord@bimehasia.ir۳۲۲۲۹۴۲۹
خوزستان‏‏اهواز‏اداره خسارت ۳۲۱۰۲ ( اهواز )اهواز – خیابان انقلاب روبروی ترمینال دزفول۳۷۹۵۶۵۰-۳
‏خوزستان‏‏دزفول‏شعبه دزفولامید حسین زادهمیدان امام حسین بلوار ۱۵ خرداد خیابان شورای شهر۰۶۱-۴۲۴۲۰۴۸۴،۴۲۴۲۶۴۸۲۷sh-dezfool@bimehasia.ir۴۲۴۲۴۸۲۵
‏خوزستان‏‏خرمشهر‏شعبه خرمشهربلوار آيت‌اله‌خامنه اي  روبروی رستوران گل گندم۰۶۱-۵۳۵۲۸۸۹۵،۵۳۵۱۰۳۰۴،۵۳۵۱۰۳۰۵sh-khoramshahr@bimehasia.ir۵۳۵۲۳۳۴۴
‏خوزستان‏‏آبادان‏سرپرست شعبه آبادانسعید فاطمیخيابان اميركبير (امیری سابق) روبروی اتوبوسرانی۰۶۱-۵۳۲۲۴۳۷۲،۵۳۲۲۲۴۳۷۱،۵۳۲۲۹۵۰۲،۵۳۲۲۷۳۹۷sh-abadan@bimehasia.ir۵۳۲۲۸۴۵۹
‏زنجان‏‏زنجان‏مدیریت استان زنجان – شعبه مرکزیاحمد مظفر خرمیبلوار آزادی   ابتدای خ جمهوری جنب بانک صادرات۰۲۴-۳۳۳۲۸۶۸۲،۳۳۲۲۸۶۰۹-۱۳sh-zanjan@bimehasia.ir۳۳۳۲۸۶۸۰
‏زنجان‏‏ابهر‏شعبه ابهرجاده‌ترانزيت  جنب بانک تجارت۰۲۴-۳۵۲۷۰۰۴۸،۳۵۲۷۹۷۸۲، ۳۵۲۲۴۳۹۰sh-abhar@bimehasia.ir۳۵۲۲۵۳۶۴
‏سمنان‏‏گرمسار‏شعبه گرمساربابک مهران خیابان تختی  نبش کوچه شهیدصدر شماره ۱۰۲۳-۳۴۲۳۹۸۷۰،۳۴۲۳۹۸۶۸-۶۹۳۴۲۳۹۸۷۱
‏سمنان‏‏دامغان‏شعبه دامغانعلی خطیب زادهخ بهشتي بعدازحسينيه حضرت ابوالفضل  پلاک ۳۵۴۰۲۳-۳۵۲۳۰۲۱۳،۳۵۲۳۰۷۰۱-۳sh-damghan@bimehasia.ir۳۵۲۳۳۹۳۳
‏سمنان‏‏سمنان‏مدیریت استان سمنان – شعبه مرکزیهادی امیریبلوار ۱۷ شهريور روبروی راهنمایی و رانندگی  پلاک۱۳۳۰۲۳-۳۳۳۲۰۸۴۴،۳۳۳۲۰۸۴۴،۳۳۳۲۰۹۴۴،۳۳۳۲۳۶۹۲،۳۳۳۲۳۶۰۳sh-semnan@bimehasia.ir۳۳۳۲۴۳۸۲
‏سمنان‏‏شاهرود‏سرپرست شعبه شاهرودروح اله باقی پورخ امام خميني  سه راه فروغی پلاك ۷۵۰۲۳-۳۲۲۲۰۵۱۸،۳۲۲۳۵۲۵۱,۳۲۲۳۵۱۵۲,۳۲۲۲۰۵۱۶-۷sh-shahrod@bimehasia.ir۳۲۲۲۳۵۱۶
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏سیستان و بلوچستان‏‏زاهدان‏مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدانجواد امینی شهرکیخ دانشگاه  نبش دانشگاه ۴۳(روبروی دادگاه انقلاب)۰۵۴-۳۳۴۴۱۳۳۴،۳۳۴۲۸۰۰۱-۳sh-zahedan@bimehasia.ir۳۳۴۴۷۸۷۶
‏فارس‏‏کازرون‏شعبه کازرونعلیرضا شریفیخ خرمشهر   روبروی مسجد الزهرا۰۷۱-۴۲۲۴۱۶۵۳،۴۲۲۴۱۶۵۱-۲sh-kazeroon@bimehasia.ir۴۲۲۳۹۳۳۳
‏فارس‏‏شیراز‏شعبه نصر شیرازحمید ابراهیمیجنب آرد سنبله۰۷۱-۷۲۴۵۴۴۵، ۷۲۴۵۴۴۴
‏قزوین‏قزوینمدیریت استان قزوین – شعبه مرکزیرامین دلیری سوسفیابتدای خ بوعلي شرقي   پلاك ۴۰۲۸-۳۳۲۳۷۴۱۰،۳۳۲۲۲۰۰۳،۳۳۲۲۰۷۲۵،۳۳۲۲۰۷۲۵sh-ghazvin@bimehasia.ir۳۳۲۲۷۴۱۰
‏قم‏‏قم‏اداره خسارت ( قم )قم میدان آزادگان ابتدای خیابان نواب صفوی بین کوچه دوم و خیابان آزادگان۶۶۲۵۵۱۱، ۶۶۱۷۲۷۹
‏گلستان‏‏گنبدکاووس‏شعبه گنبدعلیرضا روانخواهخ امام خميني جنوبي   نبش خ ملاصدرا   جنب اداره ثبت اسناد و املاك۰۱۷-۳۳۳۴۲۳۴۱،۳۳۳۴۲۴۱۴-۱۵,۳۳۳۳۶۸۰۰sh-gonbadkavos@bimehasia.ir۳۳۳۳۲۶۱۱
‏گلستان‏‏گرگان‏مدیریت استان گلستان – شعبه مرکزی گرگانمسلم سهرابیخ وليعصر  روبروي بانك سپه  نبش عدالت ۲۵۰۱۷-۳۲۳۲۶۶۰۱،۳ ۲۳۵۶۲۹۰,۳۲۳۳۳۵۱۲-۱۵sh-gorgan@bimehasia.ir۳۲۳۲۲۱۲۲
‏گیلان‏‏آستارا‏شعبه آستارااسماعیل زمانیانابتداي خ خرمشهر    فلكه گاز۰۱۳-۴۴۸۳۳۱۴۰،۴۴۶۳۶۹۵۲،۴۴۶۳۱۶۹۴sh-astara@bimehasia.ir۴۴۸۳۱۶۹۵
‏گیلان‏‏رشت‏مدیریت استان گیلان- شعبه مرکزی رشتمحمد ضیاء پورسعیدبلوارامام‌خميني  نبش کوچه فرشته۰۱۳-۳۳۶۰۰۹۵۰sh-bolvar@bimehasia.ir۳۳۶۶۵۸۴۰
‏گیلان‏‏لاهیجان‏شعبه لاهیجانعباس شادمندخ‌امام‌خميني۰۱۳-۴۲۳۳۱۰۹۵،۴۲۳۳۱۰۹۳-۶sh-lahijan@bimehasia.ir۴۲۳۳۶۸۵۰
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏گیلان‏‏بندرانزلی‏شعبه بندرانزلینادر صالحی نژادخ مطهري  روبروي داروخانه شبانه روزي رازي۰۱۳-۴۴۵۴۷۱۴۴،۴۴۵۴۴۰۸۲-۳sh-bandar-anzali@bimehasia.ir۴۴۵۴۷۴۷۰
‏گیلان‏تالششعبه تالشبلوار نیایش۰۱۳-۴۴۲۳۶۰۵۸،۴۴۲۳۶۰۵۳۴۴۲۳۶۱۱۵
‏لرستان‏‏بروجرد‏شعبه بروجردغلامحسین یوسفیانخ تختی  جنب شرکت آب و فاضلاب۰۶۶-۴۲۵۱۴۳۴۴،۴۲۵۱۴۳۴۰-۲sh-brojerd@bimehasia.ir۴۲۵۱۴۳۴۳
‏لرستان‏خرم آبادمدیریت استان لرستان- شعبه مرکزی خرم آبادغلامحسین یوسفیانخ‌علوي كوچه زبردست  پلاک ۴۰۶۶-۳۳۳۳۵۱۷۷،۳۳۳۳۴۰۴۵،۳۳۳۰۸۴۹۱sh-khoramabad@bimehasia.ir۳۳۳۱۷۲۶۳
‏مازندران‏‏آمل‏شعبه آملرضا زارعمیدان قائم بلوار طالقانی نبش كوچه اباذر ۳۳۰۱۱-۴۴۲۵۷۵۴۱،۴۴۲۵۷۵۴۰-۵sh-amol@bimehasia.ir۴۴۲۵۷۵۴۰
‏مازندران‏‏ساری‏مدیریت استان مازندران – شعبه مرکزی ساریاحمد نقی پوربلوار طالقاني   بعد از خ معلم  جنب چاپ مهرگان۰۱۱-۳۳۲۶۷۳۰۱،۳۳۲۵۳۹۰۰-۴ ,۳۳۲۴۲۱۱۷,۳۳۴۰۷۶۶۲,۳۳۴۰۷۶۶۰-۳s2-sari@bimehasia.ir۳۳۲۵۳۹۰۲
‏مازندران‏‏قائم شهر‏شعبه قائمشهرروح اله صفرزادهخ ساري نبش‌یاس بیستم۰۱۱-۴۲۰۸۹۷۹۲، ۴۲۰۳۶۷۳۲,۴۲۰۸۹۷۹۰,۴۲۰۳۴۳۹۱-۳sh-ghaemshahr@bimehasia.ir۴۲۰۳۷۰۵۷
‏مازندران‏‏بابل‏سرپرست شعبه بابلیعسوب الدین کلاگرکمربندی شرقی چهارراه دانش روبروی گلستان ۱۴۰۱۱-۳۲۳۳۲۷۱۱،۳۲۳۶۴۴۷۳-۴,۳۲۳۳۸۸۰۵,۳۲۳۲۵۵۴۵sh-babol@bimehasia.ir۳۲۳۳۴۵۴۵
‏مازندران‏‏تنکابن‏شعبه تنکابنحافظ کیالاشکیبلوارشهيدشيرودي نبش کوچه فرخی  پلاک۲۰۱۱-۵۴۲۸۹۸۰۳،۵۴۲۸۹۸۰۱-۳,۵۴۲۸۴۴۲۶,۵۴۲۸۲۹۴۶sh-tonekabon@bimehasia.ir۵۴۲۸۴۴۲۷
‏مازندران‏‏چالوس‏شعبه چالوساسداله اشتیاقیخ مطهري   شماره ۱۰۳۰۱۱-۵۲۲۴۵۲۰۶،۵۲۲۴۵۲۰۶-۹,۵۲۲۲۵۶۸۱-۲sh-chalos@bimehasia.ir۵۲۲۲۳۷۲۱
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏مرکزی‏‏ساوه‏شعبه ساوهمحمد قاسمیضلع شرقی میدان آزادی بتدایی بلوار آزادی۰۸۶-۴۲۲۲۴۱۰۱،۴۲۲۲۰۶۰۰،۴۲۲۲۸۱۰۰،۴۲۲۳۱۸۴۰sh-saveh@bimehasia.ir۴۲۲۲۵۶۱۶
‏مرکزی‏‏اراک‏مدیریت استان مرکزی – شعبه مرکزی اراکمحمد رودبارانیخيابان امام خميني نرسيده به چهار راه دكتر حسابي لاك ۱۵۳۰۸۶-۳۲۲۱۴۳۴۰،۳۲۲۱۶۲۴۰،۳۲۲۲۶۰۷۷،۳۲۲۴۳۴۱۹،۳۲۲۱۴۳۴۱sh-arak@bimehasia.ir۳۲۲۲۰۳۰۶
‏هرمزگان‏‏بندرعباس‏مدیریت استان هرمزگان – شعبه مرکزی بندرعباسبلوار امام خميني چهارراه نخل ناخدا  جنب بانك مسكن۰۷۶-۳۳۶۱۰۷۷۰، ۳۳۶۷۷۳۲۲-۴,۳۳۶۶۰۰۴۶-۷,۳۴۶۱۰۷۶۸،۹,۳۳۶۶۶۳۳۰,۳۳۶۶۰۰۵۱sh-bandarabas@bimehasia.ir۳۳۶۶۶۳۳۱
‏هرمزگان‏کیششعبه کیشهادی محمدیبلوار اندیشه (پشت بازارمریم)۰۷۶-۴۴۴۲۳۱۹۶
‏هرمزگان‏‏بندرعباس‏باجه اسکله شهید رجایی(بندرعباس)بندرعباس – بلوار پاسداران – سه راه هتل هما – روبروی تامین اجتماعی۵۵۶۱۷۸۰، ۵۵۶۱۳۲۳
‏همدان‏‏همدان‏مدیریت استان همدان – شعبه مرکزیسعید ضیائیخ بوعلي روبروي‌هتل‌بوعلي۰۸۱-۳۸۲۸۳۰۷۰،۳۸۲۸۱۴۰۰،۳۸۲۷۲۲۷۱،۳۸۲۷۲۲۷۴sh-hamedan-markazi@bimehasia.ir۳۸۲۶۴۲۲۹
‏کردستان‏‏سنندج‏مدیریت استان کردستان – شعبه مرکزی سنندجکیومرث خسرویخ آبيدر  شماره۵۰۰۸۷-۳۳۲۹۲۲۲۳،۳۳۲۸۷۴۶۷sh-sanandaj@bimehasia.ir۳۳۲۸۷۴۶۶
‏کرمان‏کرمانمدیریت استان کرمان – شعبه مرکزیعبدالواحد بنانی اردکانیم‌آزادي بلوار جمهوری اسلامی  جنب اتاق بازرگانی۰۳۴-۳۲۴۷۸۲۹۰،۳۲۴۵۹۷۹۴,۳۲۴۶۱۰۹۲_۴SH-KERMAN@BIMEHASIA.IR۳۲۴۵۷۷۹۴
‏کرمانشاهکرمانشاهمدیریت استان کرمانشاه – شعبه مرکزیعلی فرجیخ شهيد مصطفي امامي   پلاك ۸۷۰۸۳-۳۸۲۳۶۱۷۵،۳۸۲۳۵۹۳۲ ، ۳۸۲۳۷۲۴۲,۳۸۲۳۷۰۷۶sh-kermanshah@bimehasia.ir۳۸۲۳۵۹۲۷
‏کهکیلویه و بویراحمد‏‏یاسوج‏مدیریت استان کهگیلویه و بویر احمد – شعبه مرکزی یاسوجغلامعلی کاظمیميدان امام حسين   ابتداي بلوار امام خميني   پلاك ۴۳ طبقه اول۰۷۴-۳۳۲۳۱۴۰۵،۳۳۲۳۱۴۰۱,۳۳۲۳۱۴۰۳-۴sh-yasoj@bimehasia.ir۳۳۲۲۰۴۴۲
استانشهرستانشعبهنام مسئولآدرستلفنپست الکترونیکینمابر
‏یزد‏‏میبد‏شعبه میبدفرهام سلیمانیلوار شهيد مدرس جنب نمايشگاه اتومبيل سجادي۰۳۵-۳۲۳۴۰۸۳۰،۳۲۳۴۰۸۳۰،۳۲۳۳۷۹۹۹****۳۲۳۳۷۹۹۹
‏یزد‏‏یزد‏مدیریت استان یزد – شعبه مرکزیوحید اشکیانبلوارشهيد صدوقي روبروي فرهنگسراي شهرداري پلاك ۸۷۴۰۳۵-۳۷۲۵۳۰۶۰،۳۷۲۶۲۱۳۶،۳۷۲۵۴۰۲۱،۳۷۲۵۳۰۲۳،۳۷۲۵۳۰۲۲sh-yazd-markazi@bimehasia.ir۳۷۲۵۳۰۷۰