بیمه مسئولیت, طرح های بیمه ای

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه‌گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می‌خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد. بازار هدف اين بيمه‌نامه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه ديگران تحت عناويني همچون كارگر يا كارمند و به طور كلي كاركنان (اعم از قراردادي، روزمزد، استخدامي، پيماني و يا…) در فعالیت‌های شغلی گوناگون براي او كار مي‌كنند و در ازاي آن دستمزد دريافت مي‌کنن و رابطه آنها كارفرما- كارگري/ کارفرما – كارمندي است و امكان مسئول شناخته شدن كارفرما در قبال کارکنان درحوادث ناشي از كار وجود دارد. از این‌رو، این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـ‌ها، سازمان‌ها، کارخانـجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند، و نیز مجـریان پروژه‌های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی وتجاری می‌توانند درخواست کنند. در این بیمه‌نامه، نوع رابطه کاری میان بیمه‌گزار و کارگر آسیب‌دیده که می‌تواند رسمی، قراردادی، پیمانی یا روزمزد باشد، تأثیری بر تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه نداشته و مشروط به این‌که پیش از صدور بیمه‌نامه و در فرم پیشنهاد، اطلاعات کاملی در این‌باره به بیمه‌گر ارائه شده و بیمه‌گر با صدور بیمه‌نامه با آگاهی از این موضوع موافقت کرده باشد، مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال تمامی کارکنان با هر نوع رابطه کاری که با بیمه‌گزار دارند، تحت پوشش قرار داده می‌شود. مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان در این بیمه‌نامه، جز در برخی موارد خاص مانند «فعالیت شغلی بیمه‌گزار در سطح وسیع»، «متغیر بودن محل فعالیت»، «حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه‌گزار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت»، بدون این‌که الزامی برای ارائه مشخصات کارکنان در هنگام صدور بیمه‌نامه وجود باشد، تحت پوشش قرار داده شده و بیمه‌نامه اصطلاحاً می‌تواند به صورت بی‌نام صادر شود.

این بیمه‌نامه بسته به این‌که نوع فعالیت کارفرما چیست، به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی.
2- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های عمرانی.
3- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های ساختمانی.


در هر سه دسته از بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، و در صورت درخواست بیمه‌گزار، پوشش‌های تکمیلی / اضافی زیر برای افزایش گستره پوشش‌های بیمه‌نامه یا حدود تعهدات آن به بيمه‌گزار قابل ارائه است:

•    پوشش اضافی دیه دوم وبیشتر کارکنان

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در مأموریت‌های خارج از کارگاه
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در اماکن وابسته خارج از محل کار
•    تکمیلی تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در هنگام ایاب و ذهاب
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت پیمانکاران

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت مهندسان محاسب، ناظر و مشاور

•    پوشش تکمیلی پرداخت خسارت (غرامت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی) بدون رأی دادگاه مشروط به این‌که مسئولیت بیمه‌گزار از نظر کارشناس بیمه‌گر محرز باشد
•    پوشش تکمیلی جبران هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    پوشش اضافی مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌گزار از محل تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
•    پوشش تکمیلی حوادث وارد به شخص بیمه‌گزار پیمانکار و مهندس
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی تعهد پرداخت افزایش احتمالی دیه پس از بروز حادثه مرتبط با موضوع فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان از روز ششم بعد از حادثه تا روز نودم مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در حین انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اتباع خارجی غیرمجاز (فعلا فروش این پوشش تکمیلی ممنوع است)
•    پوشش تکمیلی اهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه‌نامه
•    پوشش تکمیلی عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه‌نامه (حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش)

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *