بیمه آسیا, بیمه البرز, بیمه ایران, بیمه پاسارگاد, بیمه دانا, بیمه عمر, بیمه کارآفرین

وام بیمه عمر چیست؟ شرایط تمام شرکت ها را بدانید!


بیمه نامه عمر یکی از قرارداد های بلند مدت است که معمولا در مدت زمان بین ۵ تا ۳۰ سال بین شرکت بیمه و فرد بیمه گذار منعقد می‌شود. بیمه عمر دارای انواع مختلفی می‌باشد از قبیل بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر مانده بدهکار و بیمه عمر زمانی. در بین انواع بیمه‌نامه های گفته شده بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری دارای اندوخته بیمه‌ای می‌باشند و از این رو امکان دریافت وام فقط برای بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری امکان پذیر می‌باشد.

بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پوشش‌های بیمه دارای سرمایه گذاری  بلند مدت با سود تضمینی و سود مشارکتی می‌باشد که اندوخته بیمه ای شما را شکل می‌دهد و بیمه گذار می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بر اساس میزان اندوخته بیمه نامه‌اش وام بگیرد یا بیمه نامه عمرش را بازخرید کند و یا این که نهایتا بر اساس جدولی که ضمیمه بیمه نامه است اندوخته خود را به صورت مستمری یا یکجا دریافت نماید. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی وام بیمه عمر شرکت‌های مختلف بپردازیم.


شرایط دریافت وام بیمه عمر به طور کلی چه صورت است؟

دریافت وام از محل اندوخته بیمه عمر یکی از مهمترین مزایای بیمه عمر است که فرد بیمه شده می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه از آن استفاده نماید. دریافت وام دارای شرایط خاصی می‌باشد که با داشتن این شرایط بیمه گذار می‌تواند از وام بیمه عمر خود استفاده نماید. شرایط کلی دریافت وام از بیمه عمر را می‌توان بر اساس چند مورد زیر بیان کرد:

  • دریافت وام بدون نیاز به ضامن و وثیقه و هیچگونه تشریفات اداری می‌باشد.
  • برای دریافت وام، در بسیاری از شرکت‌های بیمه بیمه گذار برای دریافت وام نباید هیچ گونه قسط عقب افتاده ای داشته باشد.
  • حداکثر میزان سود وام بیمه های عمر ۴ درصد بالاتر از سود تضمینی متعلق به بیمه نامه است.
  • بیمه گذار می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه عمر با تسویه کامل اقساط هر وام، چندین بار وام بگیرد و محدودیتی از این بابت برای دریافت وام وجود ندارد.
  • از دیگر مزایای دریافت وام بیمه عمر این است که در زمانی که شما از محل بیمه نامه تان وام دریافت می‌کنید پوشش‌های بیمه‌ای شما همچنان برقرار است.
  • معیار پرداخت وام در بیمه نامه های عمر اندوخته بیمه نامه هر فرد می‌باشد، هر چه بیمه نامه وی اندوخته بالایی داشته باشد میزان وام دریافتی نیز بیشتر خواهد بود.


شرایط وام بیمه عمر شرکت های مختلف بیمه

یکی از مزایای بیمه عمر دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه‌های عمر است، دارندگان بیمه عمر از هر شرکت بیمه‌ای می‌توانند با توجه به شرایط درج شده در بیمه نامه شان از محل اندوخته بیمه نامه شان وام بگیرند.  شرایط دریافت وام در شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت می‌باشد که در ادامه به بررسی جدول مقایسه شرایط دریافت وام شرکت‌های مختلف می‌پردازیم.

۱- وام بیمه عمر پاسارگاد

شرایط دریافت وام بیمه سامانتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه با توجه به مبلغ وام

۵- وام بیمه عمر ملت

شرایط دریافت وام بیمه ملتتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه


۶- وام بیمه عمر نوین

شرایط دریافت وام بیمه نوینتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

شروع به نوشتن نمایید یا جهت انتخاب یک بلوک / را تایپ نمایید


۷- وام بیمه عمر ما

شرایط دریافت وام بیمه ماتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۸- وام بیمه عمر دانا

شرایط دریافت وام بیمه داناتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه عمر ایران
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۹- بیمه عمر معلم

شرایط دریافت وام بیمه معلمتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۰- وام بیمه عمر سینا

شرایط دریافت وام بیمه سیناتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۳۶ ماه

۱۱- وام بیمه عمر البرز

شرایط دریافت وام بیمه البرزتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۳۶ ماه

۱۲- وام بیمه عمر آرمان

شرایط دریافت وام بیمه آرمانتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۳- وام بیمه عمر کوثر

شرایط دریافت وام بیمه کوثرتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداقل پنج میلیون ریال و حداکثر تا ۹۰% مبلغ اندوخته بیمه‌نامه
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۴- وام بیمه عمر رازی

شرایط دریافت وام بیمه رازیتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه با توجه به مبلغ وام

۱۵- وام بیمه عمر سرمد

شرایط دریافت وام بیمه سرمدتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۶- وام بیمه عمر دی

شرایط دریافت وام بیمه دیتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

برای خرید بیمه عمر می توانید درخواست خرید بیمه عمر را در سامانه شهربیمه ثبت کنید، به کمک کارشناسان بیمه عمر شهر بیمه می‌توانید مقایسه بیمه عمر شرکت‌های بیمه‌ای را انجام داده و بهترین بیمه عمر را خریداری نمایید. دریافت جدول بیمه عمر شرکت‌های مختلف بیمه و بررسی پوشش های بیمه ای آن‌ها همه از طریق کارشناسان بیمه عمر شهر بیمه امکان پذیر می‌باشد. امتیاز شما به این مطلب چند است؟

09154445156 – 05191010975

  • Choose Slide Template

۲- وام بیمه عمر ایران

شرایط دریافت وام بیمه ایرانتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وامحداکثر ۳۶ قسط یا ۳ سال

۳- وام بیمه عمر کارآفرین

شرایط دریافت وام بیمه کارآفرینتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه

۴- وام بیمه عمر سامان

شرایط دریافت وام بیمه سامانتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه با توجه به مبلغ وام

بیمه عمر سامان چه شرایطی دارد؟


۵- وام بیمه عمر ملت

شرایط دریافت وام بیمه ملتتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه


۶- وام بیمه عمر نوین

شرایط دریافت وام بیمه نوینتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه


۷- وام بیمه عمر ما

شرایط دریافت وام بیمه ماتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۸- وام بیمه عمر دانا

شرایط دریافت وام بیمه داناتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه عمر ایران
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه


۹- بیمه عمر معلم

شرایط دریافت وام بیمه معلمتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

مزایا و معایب بیمه عمر معلم


۱۰- وام بیمه عمر سینا

شرایط دریافت وام بیمه سیناتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۳۶ ماه

بیمه عمر سینا چیست؟


۱۱- وام بیمه عمر البرز

شرایط دریافت وام بیمه البرزتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۳۶ ماه

۱۲- وام بیمه عمر آرمان

شرایط دریافت وام بیمه آرمانتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۳- وام بیمه عمر کوثر

شرایط دریافت وام بیمه کوثرتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداقل پنج میلیون ریال و حداکثر تا ۹۰% مبلغ اندوخته بیمه‌نامه
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۴- وام بیمه عمر رازی

شرایط دریافت وام بیمه رازیتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه با توجه به مبلغ وام

بیمه عمر رازی و شرایط آن


۱۵- وام بیمه عمر سرمد

شرایط دریافت وام بیمه سرمدتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

۱۶- وام بیمه عمر دی

شرایط دریافت وام بیمه دیتوضیحات
مقدار وام پرداختیحداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وامپایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامهبدون محدودیت
میزان سود وام۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام۱۲ تا ۲۴ ماه

بیمه عمر دی چیست؟

برای خرید بیمه عمر می توانید درخواست خرید بیمه عمر را در سامانه شهربیمه ثبت کنید، به کمک کارشناسان بیمه عمر شهر بیمه می‌توانید مقایسه بیمه عمر شرکت‌های بیمه‌ای را انجام داده و بهترین بیمه عمر را خریداری نمایید. دریافت جدول بیمه عمر شرکت‌های مختلف بیمه و بررسی پوشش های بیمه ای آن‌ها همه از طریق کارشناسان بیمه عمر شهر بیمه امکان پذیر می‌باشد. امتیاز شما به این مطلب چند است؟

راهنمای خرید بیمه عمر

سامانه شهر بیمه  با توجه به ماهیت کارگزاری بیمه‌ای که دارد همواره همراه مطمئنی برای همه بیمه‌گذاران در انتخاب بهترین بیمه عمر بوده است. از آنجایی که رویکرد شهربیمه در خرید هر نوع بیمه‌نامه‌ای از جمله خرید بیمه عمر مبتنی بر ارائه مشاوره تخصصی است، می‌توانید جهت خرید بیمه عمر از طریق تکمیل فرم موجود در لینک زیر منتظر تماس مشاوران ما باشید.↓

[EMS_Form_Builder id=7]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *