بیمه البرز, بیمه عمر, طرح های بیمه ای

معرفی کامل بیمه عمر چترا البرز

چترا چيست؟

– چترا، عنوان يك بيمه‌نامه زندگي است كه بيمه البرز طراحي كرده است.
– برخلاف آنچه كه در بازار متداول است، نبايد تصور كرد كه اين بيمه‌نامه صرفاً يك تغيير نام و عرضه محصولات موجود با بسته‌بندي جديد است.
– طراحي چترا برآمده از دو دليل عمده زير است:
اول – محصولات موجود بازار با آنچه كه بايد باشند فاصله بسيار دارند و اين موضوع مهمترين عامل بازدارنده در توسعه بيمه‌هاي زندگي است.
دوم – محصولات موجود بازار براي عموم مردم كشور، ناشناخته و مبهم‌اند و شبكه فروش شركتها متحمل باري اضافي براي پوشش دادن نواقص و ابهامات موجود در اين محصولات و فرآيندهاي كاري مربوطه مي‌گردند.   پوشش‌هاي بيمه‌اي طرح پوشش‌هاي بيمه‌اي عمر و زندگي:بيمه فوت به هر علت

– شما مي‌توانيد سرمايه بيمه فوت به هر علت را به ميزان نياز خريداري كرده و از لحظه خريد يك سرمايه‌گذاري فوق‌العاده و بدون تحمل رنج و زحمت را براي عزيزان خود انجام دهيد.
– هيچ گونه محدوديت سني براي خريد اين پوشش وجود ندارد، ولي در عين حال، سنين بالاي ۷۰ سال داراي با ارزيابي‌هاي سلامتي بيشتري به نسبت سنين پائين‌تر براي خريد اين پوشش مواجه هستند.
– هر ايراني مي‌تواند تا سقف ۴۰۰ ميليون تومان اقدام به خريد اين پوشش كند كه در موافقت بيمه‌گر با درخواست، شرايط سني، سلامتي و شغلي وي ملاك نظر قرار خواهد گرفت.
– بيمه فوت به هر علت، كليدي‌ترين پوشش بيمه‌نامه در طرح بيمه عمر چندمنظوره است و ساير پوشش‌هاي بيمه‌نامه براساس سرمايه اين پوشش تعيين مي‌شود.
بيمه پس‌انداز
– شما مي‌توانيد براي حيات و تداوم جريان زيباي زندگي خود، از هم اكنون برنامه‌ريزي كرده و با اختصاص اندكي از درآمد فعلي خود، آينده‌اي تامين شده و مطمئن بسازيد.
– بيمه پس‌انداز به ريسك زنده ماندن فرد ارتباط پيدا مي‌كند و آن بخش از بيمه‌نامه است كه هدف آن تشكيل سرمايه حيات مي‌باشد.
– سرمايه بيمه پس‌انداز براساس مبلغ حق‌بيمه پرداختي تعيين مي‌شود.


بيمه نجات زندگي در واقعه مرگبار
– شما مي‌توانيد برخورداري از نعمت تداوم زندگي خود پس از مواجهه با وقايع مرگبار را هم بيمه كرده و در صورت مواجهه با اين واقعه، سرمايه بيمه نجات زندگي را دريافت نمائيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰٪ سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.

پوشش‌هاي بيمه‌اي حوادث شخصي:
بيمه فوت بر اثر حادثه
– شما مي‌توانيد براي وقوع فوت بر اثر حادثه هم اقدام به خريد سرمايه بيمه ديگري، علاوه بر سرمايه بيمه عمر و زندگي و تا سقف سه برابر آن داشته باشيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۱۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳ برابر سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.


بيمه نقص عضو دائم بر اثر حادثه
– امكان خريد سرمايه بيمه نقص عضو بر اثر حوادث هم در بيمه‌نامه وجود دارد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱ برابر سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۸۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.


بيمه مخارج پزشكي ناشي از حادثه
– در صورت تمايل، امكان بيمه كردن مخارج پزشكي ايجاد شده بر اثر بروز حوادث هم قابل خريداري است.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰٪ سرمايه بيمه فوت بر اثر حادثه و حداكثر ۱۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.


بيمه بيكاري بستري ناشي از حوادث
– همچنين مي‌توانيد خطر بيكاري و ازكارافتادگي موقت خود كه در اثر بروز حوادث و بستري شدن و عدم امكان ادامه فعاليت‌هاي روزانه، پيش مي‌آيد را هم بيمه كرده و سرمايه بيمه آنرا خريداري كنيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل نيم درصد سرمايه بيمه فوت بر اثر حادثه و حداكثر ۱۰۰ هزار تومان غرامت روزانه مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.

پوشش‌هاي بيمه‌اي ازكارافتادگي:

بيمه ازكارافتادگي دائم و كامل
– در اين بخش، شما مي‌توانيد سرمايه‌اي براي ازكارافتادگي كامل و دائم خود به هر علتي كه كسب درآمد شغلي و حرفه‌اي شما را دچار مشكل سازد، خريداري كرده و اين خطر را بيمه نمائيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۵۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۴۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.


بيمه درآمد ازكارافتادگي
– همچنين مي‌توانيد پوشش بيمه درآمد ازكارافتادگي را هم علاوه بر بيمه‌هاي ياد شده در بالا براي جايگزين كردن مستمري‌هاي آن با درآمد از دست رفته خود، خريداري كنيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳ برابر آخرين حق‌بيمه سالانه پرداختي و حداكثر ۳۶ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.
بيمه معافيت از پرداخت حق‌بيمه
– در صورت ازكارافتادگي كامل و دائم شخص بيمه شده و از دست رفتن توانائي كسب درآمد، پرداخت اقساط سالهاي آينده بيمه‌نامه به يك دردسر مالي تبديل مي‌شود. البته با خريد پوشش معافيت از پرداخت حق‌بيمه، اين دردسر نيز تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، همانند پوشش بيمه فوت به هر علت است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل اقساط تعهد شده از سوي مشتري براي بيمه‌نامه قبل از ازكارافتادگي است كه بيمه‌گر نسبت به پرداخت آنها به جاي بيمه‌گذار در تاريخ‌هاي سررسيد اقدام خواهد كرد.
– خريد اين پوشش اختياري است.


پوشش‌هاي بيمه‌اي كم‌تواني بيماري‌هاي وخيم:
بيمه ابتلا به بيماري‌هاي خاص
– شما مي‌توانيد كم‌تواني‌هاي ايجاد شده بر اثر ابتلاي به برخي از بيماري‌هاي وخيم مانند سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق قلب، ام اس و پيوند ارگانهاي حياتي بدن را هم تحت بيمه قرار داده و خطرات زندگي خود را در اين زمينه، مديريت نمائيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۱۵ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۵ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است.

 


بيمه ابتلا به سرطان
– شما مي‌توانيد كم‌تواني ايجاد شده در اثر ابتلا به سرطان را همانند بيماري‌هاي وخيم، تحت پوشش بيمه قرار دهيد.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۱۵ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۵ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است. 

 

مطالب پیشنهادی:

مراکز ارائه خدمات و خسارت بیمه البرز
بيمه ابتلا به بيماره‌هاي لاعلاج
– امكان خريد سرمايه ديگري هم براي ابتلا به بيماري‌هاي لاعلاج فراهم است.
– شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ سالگي است.
– سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰ ميليون تومان مي‌باشد.
– خريد اين پوشش اختياري است

 

راهنمای خرید بیمه عمر

سامانه شهر بیمه  با توجه به ماهیت کارگزاری بیمه‌ای که دارد همواره همراه مطمئنی برای همه بیمه‌گذاران در انتخاب بهترین بیمه عمر بوده است. از آنجایی که رویکرد شهربیمه در خرید هر نوع بیمه‌نامه‌ای از جمله خرید بیمه عمر مبتنی بر ارائه مشاوره تخصصی است، می‌توانید جهت خرید بیمه عمر از طریق تکمیل فرم موجود در لینک زیر منتظر تماس مشاوران ما باشید.↓

[EMS_Form_Builder id=7]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *