همان طور که می دانید شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه‌ ای در رشته های  بیمه‌ زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شده است. شرکــت در تـاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال که ۵۰ درصد آن پرداخت شده بود، در اداره ثبت شرکت­ ها و مؤسسات غیرتجاری تهران گردیده است و پس از طی مراحل و تشریفات لازم در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹پروانه فعالیت خـود را در تمامی رشتــه­ های بیمه­ ای به شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکـزی  دریافت نموده است و در تـاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۱با صـدور اولین بیمه ، فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است . (کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۶۵۱۹۴۸ ) شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۵مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را با شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۸، فعالیت خود را در این زمینه نیز آغاز کرده است و این مجوز تا به حال همه ساله تمدید شده است.

نمابرشماره تماسموقعیت در محلسطح اختیاراترشته فعالیتنام مدیرتاریخ تأسیسکد شعبهنام شعبهردیف
۰۵۱- ۳۸۴۶۸۷۹۲۰۵۱- ۶-۳۸۴۶۰۸۹۴مشهد ـ بلوار بعثت- حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی- پلاک ۴۹صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای جواد خطیب زاده۸۶/۰۲/۰۱۳۰۰۶۷مشهد۱
۰۳۱- ۳۶۶۲۷۹۶۱۰۳۱-۳۶۶۲۹۰۰۲-۴اصفهان- خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)- شماره ۲۱۷صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سعید عزیزی۸۶/۱۱/۰۱۳۰۰۶۸اصفهان(مرکزی)۲
  ۰۲۱- ۴۴۸۲۳۹۶۶۰۲۱-۴۴۸۳۹۲۴۳-۷تهران- میدان پونک- بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاتر از تقاطع نیایش-  ساختمان فدک- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای محمدحسن اسماعیلی۸۷/۰۱/۲۳۳۰۰۵۷پونک۳
۰۱۱-۵۴۲۸۹۷۵۲۰۱۱-۵۴۲۸۹۷۵۴-۶تنکابن ـ میدان کریم آباد- بلوار امام رضا(ع)صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای حمیدرضا ساسانی۸۷/۰۲/۲۰۳۰۰۶۹تنکابن۴
۰۲۸-۳۳۳۴۷۹۸۵۰۲۸-۳۳۳۶۰۶۸۰-۲قزوین ـ خیابان فلسطین- نبش بلوار شمالی- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مهدی نظریان۸۷/۰۳/۰۱۳۰۰۷۰قزوین۵
۰۱۷-۳۲۱۵۱۵۹۱۰۱۷-۳۲۱۴۸۵۰۰-۳گرگان ـ خیابان شهید بهشتی- جنب بهشت شانزدهمصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای غلامرضا دینی۸۷/۰۴/۱۰۳۰۰۷۱گرگان۶
۰۲۶-۳۳۵۱۳۰۰۱۰۲۶-۳۳۵۱۴۱۳۳کرج- بلوار ۴۵متری گلشهر- گلزار غربی- بین میدان بسیج و پل مهرشهرصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سیدافشین صبور۸۷/۰۵/۱۶۳۰۰۷۲کرج(گلشهر)۷
۰۷۱-۳۶۴۹۹۸۴۰۰۷۱-۳۶۴۹۹۸۰۴۰-۱شیراز- بلوار بعثت- جنب بانک رسالت- ساختمان دکوران- طبقه ۲- واحد ۸صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای امیر اردیبهشت۸۷/۰۵/۲۶۳۰۰۷۳شیراز(مرکزی)۸
۰۴۱- ۳۲۸۵۷۰۰۷۰۴۱- ۳۲۸۵۷۰۰۷تبریز- بلوار آذربایجان- تقاطع سرداران فاتح- جنب نمایندگی ایران خودروصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مسعود احمدی۸۷/۰۶/۱۳۳۰۰۷۴تبریز(بلوار آذربایجان)۹
۰۳۵-۳۸۲۷۲۱۵۰۰۳۵-۳۸۲۷۱۹۳۰یزد- صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی- روبروی خیابان عدالتصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای جواد خواجه علی۸۷/۰۶/۲۵۳۰۰۷۵یزد۱۰
۰۷۶-۳۳۶۱۰۷۹۷۰۷۶-۳۳۶۱۷۱۰۶-۷بندعباس – بلوار رسالت جنوبی- نبش کوچه عدالت یک- پلاک ۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایخانم سمیرا نورالدینی نانگی۸۷/۰۷/۰۷۳۰۰۷۶بندرعباس(رسالت)۱۱
۰۱۳-۳۳۸۵۵۲۸۷۰۱۳-۳۳۸۵۵۲۸۸رشت- چهار راه گلسار-بوستان ملت- خیابان شهید احمدزاده- چهارراه امین الضرب- پلاک ۳۱۷صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای غلامرضا صبوری۸۷/۰۸/۰۱۳۰۰۷۷رشت۱۲
۰۱۱-۳۳۳۶۶۷۵۰۰۱۱-۳۳۳۷۷۳۰۶-۹ساری- بلوار عسگری محمدیان- بعد از کوچه احتشامیصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای بهزاد الوندی پور۸۷/۰۸/۰۲۳۰۰۷۸ساری(جام جم)۱۳
۰۴۵-۳۳۷۳۰۹۵۱۰۴۵-۳۳۷۲۲۹۰۷اردبیل- ایستگاه سرعین- نرسیده به میدان قدس- خیابان آب(کوچه بهار۲)- پلاک ۶صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مسعود سبزچی دهخوارقانی۸۷/۰۹/۰۲۳۰۰۷۹اردبیل۱۴
۰۶۱-۳۳۳۳۲۴۷۰۰۶۱-۳۳۳۳۲۴۶۷-۹اهواز- کیانپارس- خیابان توحید غربی(پهلوان سابق)- جنب دبستان آیت اله بهبهانی- پلاک ۱۱۳صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای علیرضا حاجی حیدری۸۷/۰۹/۲۹۳۰۰۸۰اهواز۱۵
۰۵۱-۴۳۳۴۸۴۰۳۰۵۱-۴۳۳۴۸۴۰۰نیشابور- بلوار بعثت- نبش بعثت یک- پلاک۸۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای احمدرضا طاهری۸۷/۱۰/۰۱۳۰۰۸۱نیشابور۱۶
۰۸۶-۳۲۲۳۷۷۹۲۰۸۶-۳۲۲۳۷۷۹۰-۱اراک- میدان سرداران- ساختمان تالار بورس- طبقه دومصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای حسین افراز۸۷/۱۰/۱۴۳۰۰۸۲اراک۱۷
۰۵۶-۳۲۲۱۳۶۷۴۰۵۶-۳۲۲۱۳۶۷۵-۷بیرجند- خیابان معلم- خیابان قدس شرقی- پلاک۱۸صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایخانم زهرا چاوشان۸۷/۱۱/۱۵۳۰۰۸۳بیرجند۱۸
۰۵۸-۳۲۲۳۴۲۴۰۰۵۸-۳۲۲۴۸۵۶۲-۴بجنورد- خیابان طالقانی- حد فاصل چهارراه بسیج و میدان بازرگانی- نبش کوچه شهید کلاهدوزصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایسید علی اکبر صالح پور۸۷/۱۱/۲۵۳۰۰۸۴بجنورد۱۹
۰۳۸-۳۳۳۴۲۶۳۳۰۳۸-۳۳۳۴۲۶۱۰-۵شهرکرد- خیابان شهید بهشتی(ورزش)- نبش کوچه شماره ۷- پلاک ۱صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مجتبی فرهودی۸۷/۱۲/۰۵۳۰۰۸۵شهرکرد۲۰
۰۳۱-۵۵۴۵۹۱۶۶۰۳۱-۵۵۴۶۹۲۲۴-۶کاشان- خیابان شهید رجایی- مجاور خیابان میر عماد- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سیدروح اله زواره۸۷/۱۲/۱۴۳۰۰۸۶کاشان۲۱
۰۷۷-۳۳۳۳۲۳۰۲۰۷۷-۳۳۳۳۰۶۷۷بوشهر ـ خیابان امام خمینی- روبروی بیمارستان تخصصی دی- نبش کوی بوستان ۲۵- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای اردشیر ایزدپناه شیرازی۸۸/۰۴/۲۱۳۰۰۸۷بوشهر۲۲
۰۴۴-۳۳۳۷۱۱۲۷۰۴۴-۳۳۳۷۰۶۸۰-۲ارومیه- بلوار والفجر۲ – جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری- پلاک ۱۵صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مهدی بهجت۸۸/۰۵/۱۲۳۰۰۸۸ارومیه(مرکزی)۲۳
۰۳۴-۳۲۲۳۸۷۰۱۰۳۴-۳۲۲۳۸۷۷۰کرمان- ابتدای بلوار جهاد- ابتدای خیابان مولوی- ساختمان سوم سمت چپ- پلاک ۱۸۹صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای افروز بنی اسدی۸۸/۰۶/۰۱۳۰۰۸۹کرمان۲۴
۰۲۱-۲۲۰۳۸۳۵۸۰۲۱-۲۲۰۳۸۰۱۴تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع نیایش- نبش خیابان ارمغان- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سعید ابراهیمی بسطامی۸۸/۰۷/۰۱۳۰۰۲۸ارمغان۲۵
۰۸۱-۳۸۲۴۲۷۱۵۰۸۱-۳۸۲۱۴۳۵۰-۴همدان- میدان بیمه- بلوارسی متری عمار- بعد از سه راه پردیس- پلاک ۳۰صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای بابک الوندی۸۸/۰۸/۰۲۳۰۰۹۰همدان۲۶
۰۱۱-۴۳۲۴۹۳۲۱۰۱۱-۴۳۲۲۰۱۲۲آمل- بلوار امام رضا(ع)- میدان صدف- نبش رضوان ۶۹صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مجید فقیه نصیری۸۸/۰۸/۱۷۳۰۰۹۱آمل۲۷
۰۲۴-۳۳۳۶۵۰۶۱-۳۰۲۴-۳۳۳۶۵۰۶۱-۳زنجان- سعدی وسط- طبقه فوقانی بانک پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای محمدتقی بهدری۸۸/۱۰/۲۵۳۰۰۹۲زنجان۲۸
۰۲۱-۷۷۷۴۲۱۲۸۰۲۱-۷۷۷۴۲۱۸۴تهران- تهرانپارس- بزرگراه رسالت- بعد از چهارراه تیرانداز- نرسیده به ایستگاه متروی تهرانپارس- پلاک ۱۳۵صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای عباس رضاپور۸۸/۱۲/۰۸۳۰۰۳۱تهرانپارس۲۹
۰۵۱-۴۴۲۴۱۸۵۰۰۵۱-۴۴۲۴۵۲۰۰سبزوار- خیابان اسد آبادی(عظیمیان)- شماره ۵۱۹- شرکت بیمه پاسارگادصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای محمد خسروجردی۸۹/۰۵/۲۳۳۰۰۹۳سبزوار۳۰
۰۲۳-۳۳۳۳۹۱۳۳۰۲۳-۳۳۳۳۹۹۲۳سمنان- بلوار ولیعصر- نرسیده به بلوار ارم- پلاک ۶۵صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای نادعلی فخر آور۸۹/۰۹/۰۳۳۰۰۹۴سمنان۳۱
۰۱۱-۳۲۳۹۶۷۰۵۰۱۱-۳۲۳۹۶۵۵۲-۳بابل- بلوار شهید بهشتی- پارک نوشیروانی- جنب پمپ بنزینصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای کریم محمدزاده۸۹/۱۱/۱۰۳۰۰۹۵بابل۳۲
۰۸۷-۳۳۲۴۹۰۴۸۰۸۷-۳۳۲۴۹۰۴۵-۷سنندج- ابتدای بلوار شبلی- جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی- پلاک ۶۷صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای آرش جلالی۸۹/۱۲/۱۵۳۰۰۹۶سنندج۳۳
۰۱۱-۵۲۲۲۳۰۵۰۰۱۱-۵۲۲۱۷۵۶۰-۳چالوس- بلوار شهید مطهری- نرسیده به میدان مصلی- روبروی دانشکده علوم وفنون نیروی دریایی سپاهصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای بهروز توکلی۹۰/۰۷/۰۹۳۰۰۹۸چالوس۳۴
شماره ۸ وارد شود۰۱۳-۴۴۵۳۱۰۶۸بندرانزلی- خیابان مطهری- بالاتر از جهانگانیصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مهرگان رضاپور طشی۹۰/۰۷/۰۹۳۰۰۹۹بندرانزلی۳۵
۰۸۳-۳۸۲۳۳۵۷۰۰۸۳-۳۸۲۱۴۳۴۹کرمانشاه- خیابان بنت الهدی- مقابل بنیاد شهید- پلاک۲۳۴صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مختار کریمی۹۰/۰۸/۱۴۳۰۱۰۰کرمانشاه۳۶
۰۲۵-۳۶۷۰۶۸۲۲۰۲۵-۳۶۷۰۶۸۱۷-۲۱قم- میدان امام- بلوار کارگر- نبش کوچه نهم- پلاک ۱۱۰صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای حسین میردار هریجانی۹۰/۰۸/۱۴۳۰۱۰۱قم۳۷
۰۴۴-۴۲۳۴۸۰۸۳۰۴۴-۴۲۳۴۸۰۸۵-۶مهاباد- خیابان استاد محمد قاضی- پشت شرکت نفت- نبش کوچه مردوخ- کاشی ۲-(روبروی مدرسه فاطمیه)صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای ابراهیم محمدی۹۰/۰۹/۰۱۳۰۱۰۲مهاباد۳۸
۰۷۶-۳۲۲۳۵۰۴۰۰۷۶-۳۲۲۱۲۷۰۷-۱۰بندر عباس- خیابان امام خمینی بین چهارراه بلوکی و میدان یاد بود طبقه فوقانی بانک ملت شعبه آزادی طبقه اولصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مجتبی معصومی تختی۹۰/۱۰/۲۰۳۰۱۰۴بندرعباس(آزادی)۳۹
۰۲۳-۳۲۲۳۲۶۴۸۰۲۳-۳۲۲۴۳۵۱۴ شاهرود- خیابان شهید آیت اله مدنی- پلاک ۳۷صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای یوسف صحنه۹۱/۰۲/۰۹۳۰۱۰۵شاهرود۴۰
۰۱۷-۳۳۵۵۹۰۸۰۰۱۷-۳۳۵۵۹۰۰۱گنبدکاووس- خیابان سرابی- خیابان شهید کلاهدوز- پلاک ۳۳۵صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سید محمد موسوی۹۱/۰۵/۰۵۳۰۱۰۶گنبدکاووس۴۱
۰۱۳-۴۴۸۱۱۴۰۶۰۱۳-۴۴۸۱۱۴۰۱-۳آستارا- بلوار ساحلی(سفیر امید)- نبش کوچه پریان- پلاک ۲۰صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای کیانوش راعی۹۱/۰۵/۰۷۳۰۱۰۷آستارا۴۲
۰۴۱-۳۷۴۱۳۲۰۴۰۴۱-۳۷۴۱۳۲۰۰-۴مراغه- شهرک ولی عصر- ابتدای خیابان آزادگان- جنب آپارتمان نسترن- پلاک ۵۰۸صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ای ۹۱/۰۵/۱۰۳۰۱۰۸مراغه۴۳
۰۵۴-۳۳۴۱۹۷۵۴۰۵۴- ۳۳۴۱۹۷۵۵زاهدان- بلوار معلم- حدفاصل معلم ۶ و ۸- پلاک۱۱۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای غلامرضا جعفری۹۱/۰۷/۰۱۳۰۱۰۹زاهدان۴۴
۰۱۳-۴۲۲۴۹۰۶۶۰۱۳-۴۲۲۴۹۸۰۴-۷لاهیجان- میدان چای- خیابان آیت اله کاشانی- نرسیده به میدان عاقلیهصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای افشین آقاسی طسوجی۹۱/۰۷/۰۱۳۰۱۱۰لاهیجان۴۵
۰۴۴-۳۶۳۶۱۲۰۱۰۴۴-۳۶۳۶۱۲۰۲-۳خوی- بلوار شیخ نوایی- روبروی اداره اوقاف- پلاک۴۴صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای محمدامین حسینی رجا۹۱/۰۷/۱۵۳۰۱۱۱خوی۴۶
۰۳۱-۵۳۵۰۸۰۳۹۰۳۱-۵۳۵۰۸۰۴۰-۴شهرضا- خیابان حافظ غربی- جنب کاشی اصفهان- پلاک ۱۷۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مرتضی بیگی هرچگانی۹۱/۱۲/۲۷۳۰۱۱۴شهرضا۴۷
۰۴۴-۴۵۲۶۲۳۴۵۰۴۴-۴۵۲۶۲۳۹۶میاندوآب-بلوار ساحلی-روبروی نگهبانی پارک ساحلیصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای داریوش پاشائی۹۱/۱۲/۲۸۳۰۱۱۵میاندوآب۴۸
۰۴۱-۵۲۲۵۳۱۳۸۰۴۱-۵۲۲۵۳۱۳۵-۷میانه- خیابان امام- جنب سینما عصر جدیدصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مهدی مرادی۹۲/۰۳/۰۱۳۰۱۱۷میانه۴۹
۰۱۱-۳۴۵۲۰۱۶۵۰۱۱-۳۴۵۲۰۱۶۶-۷بهشهر- خیابان مطهری(فرودگاه سابق)- روبروی دادگستری-پلاک۱۰۵صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای حمید فرضای۹۲/۰۴/۰۱۳۰۱۱۸بهشهر۵۰
۰۷۴-۳۳۲۲۰۹۳۷۰۷۴-۳۳۲۲۰۹۳۵-۶یاسوج- بلوار ابوذر- روبروی ابوذر ۴صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای آرش میرزایی۹۲/۰۵/۲۰۳۰۱۱۹یاسوج۵۱
۰۸۴-۳۲۲۴۵۷۵۹ ۰۸۴-۳۲۲۴۵۷۶۰ایلام- میدان کشوری- بلوار شهید بهشتی- جنب اداره کل پست استان ایلامصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مرزبان سلیمان دوست۹۲/۰۸/۲۸۳۰۱۲۲ایلام۵۲
۰۲۳-۳۵۲۶۳۸۰۵ ۰۲۳-۳۵۲۶۳۸۰۱دامغان -خیابان شهید بهشتی-نبش بهشتی ۲۴ – پلاک ۵۲۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مجتبی ملکی صید آبادی۹۳/۰۹/۱۵۳۰۱۲۶دامغان۵۳
۰۴۵-۳۲۷۳۲۶۳۳ ۰۴۵-۳۲۷۳۲۶۵۴پارس آباد مغان – میدان آزادی(فلکه اجیرلو) – بلوار شهید بهشتی – نرسیده به خیابان شوراصدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای آتیلا بیرامی۹۳/۰۹/۱۹۳۰۱۲۸پارس آباد مغان۵۴
۰۶۶-۴۲۵۰۸۶۴۷۰۶۶-۴۲۵۱۶۰۱۰-۲بروجرد- بلوار تختی- خیابان شهید صارمی- پلاک ۵۲صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای مصطفی گودرزی۹۳/۱۱/۰۱۳۰۱۳۲بروجرد۵۵
۰۴۱-۴۲۲۷۹۲۴۳۰۴۱-۴۲۲۷۹۲۴۵-۸مرند- بلوار معلم- مابین کوی رضوان شمالی و چهارراه معلم- پلاک ۱۱۳صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای جمشید کوه کمری۹۳/۱۲/۲۸۳۰۱۳۴مرند۵۶
۰۶۱-۵۳۳۲۴۴۰۱۰۶۱-۵۳۳۲۷۵۲۹-۳۰آبادان- بلوار قدس- بین بهار ۲۹ و ۳۰-پلاک ۲۳۹صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای حسین میردار هریجانی۹۴/۰۱/۱۵۳۰۱۳۶آبادان۵۷
۰۶۶-۳۳۲۰۸۰۸۲۰۶۶-۳۳۲۴۴۱۲۳-۶خرم آباد- بلوار ولیعصر- رو به روی امور آب- پلاک۱۱۰صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای هادی جعفری۹۴/۰۳/۱۶۳۰۱۳۸خرم آباد۵۸
۰۵۱-۵۲۳۲۲۰۸۶  ۰۵۱- ۵۲۳۲۲۰۸۱تربت حیدریه- بلوار فردوس-بین مدرس ۱و۳- پلاک ۵۱صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای محمد علیدادی عبدل آبادی۹۴/۰۵/۱۷۳۰۱۲۴تربت حیدریه۵۹
۰۲۱-۶۶۳۷۵۳۱۷۰۲۱-۶۶۳۷۹۳۸۵تهران- خیابان امام خمینی- بعد از تقاطع جیحون- جنب بانک رفاه کارگران- پلاک ۸۳۱صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سعید نوری۹۴/۰۹/۰۱۳۰۱۴۲یادگار۶۰
۰۶۱-۴۲۵۳۱۰۵۹۰۶۱-۴۲۵۴۳۹۳۸-۴۰دزفول- خیابان روستا- روبروی قرنی- پلاک ۱۳۰صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای علیرضا طاهری راد۹۵/۱۰/۱۱۳۰۱۴۶دزفول۶۱
۰۸۶-۴۲۲۲۹۰۵۳۰۸۶-۴۲۲۲۱۶۶۶-۶۸ساوه- بلوار آیت اله طالقانی- بلوار رسالت- نرسیده به میدان هنر- پلاک ۵۹صدور و پرداخت خسارتکلیه رشته های بیمه ایآقای سیدمهدی حسینی۹۵/۱۲/۲۸۳۰۱۴۸ساوه۶۲

فیلم معرفی بیمه عمر و آتیه بیمه پاسارگاد

در ادامه بخوانید:

مراحل دریافت خسارت بیمه شخص ثالث + شرایط و مدارک لازم