بیمه ثالث

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

ردیف نوع و سیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ وانت ایسوزو، تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو سینی پشت داشبورد
۲ وانت دوکابین مسقف بنز۱۴۰ MB، لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست ستون داخلی درب جلو سمت راست
۳ وانت دوکابین پاژنGLD 3000، بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی) پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد
۴ وانت تویوتالندکروز، تنه سیلندر سمت راست سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست) سینی پشت داشبورد
۵ وانت مسقف تویوتا، تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست زیرصندلی راننده
۶ وانت دایهاتسو، تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو پشت چرخ جلو سمت راست ستون درجلو سمت راست
۷ وانت کیا ۶ چرخ، تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است) پشت چرخ عقب سمت راست(انتها) ستون درجلو سمت راست
۸ وانت مسقف کیا مدل ۲۰۰۱، قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است) ستون درب راننده سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۹ وانت مزدا دوکابین، تنه سیلندرسمت راست زیر شمع ۱ پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ) سینی پشت داشبورد
۱۰ وانت میتسوبیشی دوکابین، تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ) سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۱ وانت تک کابین ،دو کابین مزدا ۲۰۰۰ B، سمت چپ قسمت جلو سیلندر پشت چرخ جلو سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست
۱۲ وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین) ، تنه سیلندر سمت راست روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ) سینی پشت داشبورد
۱۳ کامیونت ون نیسان، تنه سیلندر سمت چپ تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده سینی پشت داشبورد
۱۴ وانت نیسان دوکابین DX، انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز تیغه شاسی سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۵ نیسان پیکاپ دوکابین DX، انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۶ وانت نیسان تک کابین DX، انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۷ وانت هیوندای، سمت چپ قسمت عقب سیلندر تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب پایه رکاب درب راننده
۱۸ وانت پیکان ۱۶۰۰، جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل ۱۳۷۰به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۹ کامیونت ایسوزو، تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور پشت چرخ جلو سمت راست بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)
۲۰ کامیونت آذرخش تیپAT55-AT54-AT53، تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل) پشت چرخ جلو سمت راست داخل کابین راننده(پشت سر راننده)
۲۱ کامیونت دوکابین سقف بلندبنز ۱۸۲۸، انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۲۲ کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F، تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی پشت چرخ جلو سمت چپ داخل کابین راننده پشت صندلی راننده در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست
۲۳ کامیونت کراوس تیپD4AE، بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست درب سمت راست

شماره شاسی حک شده وانت آریسان پشت صندلی راننده میباشد. صندلی راننده رو جلو بکشید و پشتی را بخوابانید کف ماشین شماره شاسی را خواهید دید.

در ادامه بخوانید:

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی اتوبوس ومینی بوس ها

ردیف نوع وسیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ هایX12و۴۲۱۲، بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور) روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو
۲ اتوبوس بیابانی بنزC355 بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور) تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه سینی داشبورد جلوداخل اتاق
۳ اتوبوس شهری بنزMO457 حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن روی داشبورد جنب درجلوسمت راست
۴ اتوبوس شهری بنزSC457 ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد
۵ اتوبوس شهری گازسوز بنزOMG355 انتهای بلوک سیلندر بالای فولی انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۶ اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخشC457 تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور روی داشبورد سمت راست روبروی درب
۷ اتوبوس بیابانی رنو ۳۰۱۲ روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ زیر داشبورد سمت راست
۸ اتوبوس بیابانی شهاب تیپ۲۴۱۲ IC بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست سمت راست بدنه داشبورد
۹ اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000 بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره ۶ بصورت نامنظم حک شده جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو) بالای رکاب مقابل درب جلو
۱۰ اتوبوس شهری مان تیپ سپهر تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق) بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ پایه رکاب جلو سمت چپ
۱۱ اتوبوس بین شهری ولووB12 تنه سیلندر سمت راست پشت استارت پشت چرخ جلو سمت راست دارای۲عدد پلاک منصوبه رویداشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۱۲ اتوبوس بین شهری ولووBVR تنه سیلندر سمت راست پشت چرخ جلو سمت راست روی داشبورد روبروی رکاب سمت راست
۱۳ اتوبوس بین شهری ولووB12B زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی روی داشبورد جنب درب ورودی جلو
۱۴ اتوبوس ۲طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3 بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی دارای ۲پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)
۱۵ مینی بوس ایویکو A 80-12 تنه سیلندرسمت راست پشت چرخ جلو سمت راست پایه سمت چپ صندلی راننده
۱۶ مینی بوس گازسوز ایویکو A 60-11 تنه سیلندرسمت راست پشت چرخ جلو سمت راست سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)
۱۷ مینی بوس بنز MBO 800 بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است) تیغه شاسی در قسمت عقب ستون درب راننده
۱۸ مینی بوس بنز رنوس بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ پشت چرخ جلو سمت راست منصوبه برروی بدنهداشبورد سمت راست
۱۹ مینی بوس تویوتا سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است) پشت چرخ جلو سمت راست ستون درب راننده
۲۰ مینی بوس رنو مهسان قسمت جلو تنه سیلندر انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست ستون درب سمت راست
۲۱ مینی بوس هیوندای کروز تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست ستون درب سمت راست
۲۲ نارون زیر کنسول جلو سمت راننده زیر صندلی جلو سمت راننده زیر صندلی سمت راننده

 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی کامیون و کشنده ها

ردیف نوع و سیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ کامیون کشنده ایویکو MP44-EUROTCH سمت چپ سیلندر وسط پشت چرخ جلو سمت راست داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)
۲ کامیون آبفا دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است) درقسمت جلو سمتراست شاسی درداخل اتاق راننده سمت راست
۳ کامیون کشنده بنز ۱۸۴۲ AXOR روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب
۴ کامیون کشنده دوکابین بنز ۱۸۴۳ تنه سیلندر سمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی زیردرب سمت راست داخل کابین
۵ کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۸ انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز دارای ۲ پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده
۶ کامیون بنز ۲۵۲۸ سقف کوتاه دارای کابین خواب انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ستون سمت چپ کابین راننده کامیون کمپرسی بنز۱۸۲۸ تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است
۷ کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز۱۸۲۸- دوکابین سقف بلند بنز ۲۵۲۸-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز۲۶۲۸ انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۸ کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز پشت چرخ جلو سمت راست داخل اتاق روی درب سمت راست
۹ کامیون های بنز تیپ تیپ۶۱۲LPتیپLP814 پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ پشت چرخ جلو سمت راست منصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۰ کامیون بنزخاور  LP809      , LPA809 بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور سرشاسی جلوسمت راست منصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۱ کامیون بنز۲۶۲۵-K/32 بصورت پلاک روی تنه سیلندر سرشاسی جلوسمت راست منصوبه برپایه صندلی سمت راست
۱۲ کامیون کمپرسی وکشنده BMC      تیپ ۸۲۲ انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد کشنده ها دو محور و سه محور می باشند
۱۳ کامیون آتش نشانی دنیس بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور پشت چرخ جلو سمت راست دارای ۲ پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده
۱۴ کامیون کمپرسی داف ۳۳۰۰ تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر پشت چرخ جلو سمت راست ستون درب جلو سمت راست
۱۵ کامیون دیل ۱۳۱ سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است) انتهای شاسی سمت راست داخل اتاق پائین صندلی شاگرد
۱۶ کامیون دیل ۱۵۷و۱۳۰ سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است) درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است درداخل محفظه موتورسمت راست
۱۷ کامیون رنو پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(۴شماره ای) جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی) درداخل اتاق سمت راست رویداشبورد
۱۸ کامیون باری رنوتیپ ۲۷۰۱۶ پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده پشت چرخ عقب سمت راست رکاب سمت چپ کابین راننده
۱۹ کامیون خدمات شهری دنیس ۲۶۵۱ تنه سیلندربین پیستون۴و۳ پشت چرخ جلوسمت چپ داخل اتاق منصوبه بررویداشبورد سمت راست
۲۰ کامیون کشنده مان  تیپF2000(2×4)T82 قسمت عقب بدنه سیلندر پشت چرخ جلو سمت راست پائین درب راننده سمت چپ
۲۱ کامیون کشنده مان    ۶۴۲۲۰۸ سه محور انتهای سیلندرسمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست داخل رکاب سمت راست
۲۲ کامیون کراس دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر حک شده درانتهای شاسی داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل
۲۳ کامیون ولوو F12 سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش پشت چرخ جلو سمت راست زیردرب سمت چپ داخل کابین
۲۴ کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولووNH12 تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد قسمت وسط
۲۵ کامیون باری با کمپرسی ولووFM9   و باری ولوو FM9 انتهای سیلندر بالای دینام پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون درب سمت راست
۲۶ کامیون ولووNL12 تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو) پشت چرخ جلو سمت راست روی پایه صندلی شاگرد
۲۷ کامیون کشنده ولوو FH12 تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت پشت چرخ جلو سمت راست پشت داشبورد پائین درب
۲۸ کامیون کمپرسی ولووFH12 سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتور پشت چرخ جلو سمت راست زیردرب سمت چپ(راننده)
۲۹ کامیون کشنده ولوو F12 دومحور بدنه موتورسمت راست زیرسیلندر ۲ پشت چرخ جلو سمت راست روی درب راننده
۳۰ تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپTC12 سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودوم قسمت جلونیمه یدک سمت راست
۳۱ نیمه یدک کانتینرچادری ماموت ۵/۲۲CHS سمت راست شاسی منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست
۳۲ نیمه یدک کانتینر چادری مارال ۳۸۵ تیغه شاسی سمت راست منصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *